Medlemsportalen 2022

Under 2021 har vi arbetat med tekniska lösningar för att på ett så bra sätt som möjligt kunna publicera mer innehåll under rubrikerna i ”Medlemsportalen”. Mycket material har skannats i de böcker, avskrifter, antavlor m.m. som föreningen genom åren publicerat. Scannade materialet har OCR tolkats och är sökbart.
Den stora nyheten under 2022 är ”Församlingssidorna” där vi samlat allt material som vi har tillgång till under respektive församling. Från varje församlingssida kan man också klicka vidare till våra databaser.

Emigrantdatabasen
Hallands emigranter, en databas som i färdigt skick kommer att omfatta ca 65 000 poster. Källmaterialet bygger på socknarnas utflyttningslängder. Den bearbetning som vi gör nu tar ingen hänsyn till om personer eller familjer har kommit tillbaka utan redovisar bara utflyttning.
5 hallandssocknar har inga registrerade emigranter. Övriga socknar har registrerade emigranter fram till slutet av 1800-talet. Vårt mål är nu att få en komplett databas för samtliga socknar fram till 1930. Denna databas uppdateras årligen i samband med att övriga databaser utökas

Hallands befolkning
Vi har som mål att inledningsvis skriva av alla socknar från första kyrkbok fram till 1935. Databasen innehåller nu
ca 1 320 000 poster. Vi börja se ljuset i tunneln och har ett 70-tal volymer kvar att skriva av för att nå det första målet fram till 1935.
Rättelser i databasen kan som tidigare skickas till vårt kansli. Inskickade rättelser kommer att justeras efter hand.

Sperlingsholm torpkontrakt
I samband med freden i Brömsebro 1645 blev som bekant Halland svenskt för en tid av 30 år. Som vår förste ”landshövding”, med titeln guvernör, utsågs Caspar Otto Sperling. År 1649 överlät drottning Kristina gården Klackerup i Övraby socken norr om Halmstad, som förläning till Sperling. Godset fick efter detta heta Sperlingsholm.
Sperlingsholm har efter detta ägts av många kända adelsfamiljer så som Wrangel, Hamilton och Kuylenstierna. Godset har ett välbevarat och innehållsrikt gods arkiv som ger en unik inblick i drygt 300 års förvaltning och kopplingar till civil samhället utanför. Vi fick för några år sedan möjlighet att fotografera arkivet med inriktning på främst personhistoria. Den första men också största delen av det fotograferade materialet, som nu blir tillgängligt, utgörs av arrendekontrakt för torpare och bönder. Senare kommer även bondekontrakt, anställningshandlingar och en del kartmaterial att läggas till och bli tillgängliga.
En särskilt intressant del har tillkommit under 2022 då vi lyft fram en del sammanställningar som gjorts för bl a 1835. Denna sammanställning är komplett med alla arrendatorer och torp samt hur mycket man betalade och i övrigt skulle förse godset med i varor och tjänster. Länkar finns från församlingssidan.

Mantalslängder
Att forska i mantalslängder är en rik källa till kunskap. Längderna utgjorde underlag för personbeskattning och finns från 1628 ofta bevarade från mer eller mindre varje år. När inte kyrkoarkiv finns eller tiden före husförhörslängden kan detta vara en guldgruva för dig som forskare. Möjligheten att kunna följa en gård eller släkt årsvis framåt hjälper dig att skriva din egen unika personhistoria. Det som brukar vara ett hinder är att de ibland kan vara ganska svårlästa. Här ger vi er möjlighet att forska i avskrivna längder från Getinge, Rävinge, Trönninge, Eldsberga, Nösslinge, Skällinge samt Släp. Fler avskrivna längder kommer efter hand.