Lena Burman – ny gravstensinventerare

Gravstensinventerare Lena Burman framför några riktigt gamla gravstenar i kvarter 1.

Inför Släktforskardagarna 2017 i Halmstad hade gravstensinventerarna i Halland satt upp två mål. Det skulle finnas foto på kyrkan och minst en gravsten inventerad och registrerad på alla de 120 begravningsplatserna som finns i Halland och båda målen uppfylldes. Ett stort tack till alla de som åkte ut till kyrkogårdarna och fotograferade så att detta mål kunde uppfyllas.

Vi som bemannade montern Gravstensinventeringen märkte av ett stort intresse och flera personer anmälde att de ville börja inventera. Under hösten har flera nya inventerare kommit igång och jag ställde några frågor till en av dem. Först ut är Lena Burman.

Du inventerar på Vallda kyrkogård. Varför valde du just Vallda?
Jag valde Vallda kyrkogård eftersom jag har många både släktingar och bekanta som är begravda där. Mina föräldrar har sin grav där, liksom min mammas föräldrar och morföräldrar. Dessutom vilar min farmors föräldrar och några av hennes syskon där. Jag har ofta besökt kyrkogården och tycker om den.

Har du haft kontakt med någon från församlingen?
Jag har fått mycket hjälp med olika uppgifter av personal som arbetar på kyrkans expedition.

Hur har du lagt upp inventeringen i Vallda?
Jag började med kvarter 1 som är den äldsta delen. Jag fotograferade systematiskt grav efter grav. Bockade av på kartan för att inte missa något. Kvarter 1 var den svårare delen med en hel del riktigt gamla gravstenar som var mycket svåra att läsa och tyda. Har dessutom försökt rengöra och få texten läslig så långt det gått. Hemma i min dator har jag sedan registrerat foton och uppgifter i gravstensdatabasen.

Vallda kyrka, Kungsbacka kommun. Foto Lena Burman

Vad tycker du om inventeringsarbetet eller vad ger det dig?
Jag är en systematiker och gillar att färdigställa projekt så det är väl den tillfredställelse det gett mig.

Hur är dina planer för 2018?
Under 2018 har jag tänkt att färdigställa kvarter 2 och 3. Sedan får vi se om det kan bli någon annan kyrkogård.
Jag skall få uppgifter om nya gravsatta i Vallda, från personalen på kyrkans expedition och jag kan sedan registrera kontinuerligt. På så sätt kommer gravstensinventeringen på Vallda kyrkogård hållas aktuell.

Två mycket gamla gravstenar med olika läsbarhet. Den ena stenen är renoverad av kyrkan med text på båda sidor, vilket den andra stenen med gravsatta från slutet av 1600-talet inte är. Foto Lena Burman.

Gravstensinventeringen växer hela tiden
Den första dagen av Släktforskardagarna fanns 321626 gravstenar / 701713 gravsatta registrerade i Sverige. Nu fyra månader senare har dessa registreringar ökat till 333230 gravstenar / 727640 gravsatta.

Lena Burman har under hösten 2017 registrerat drygt 700 gravstenar /cirka 2000 gravsatta. Det är bra jobbat med tanke på att Lena utför alla momenten själv – fotografering, inventering och registrering. 
Tack Lena för att du inventerar/registrerar i Gravstensinventeringen!
Text: Siv Bergenek