Lars Löfgren – gravstensinventerare i Halland

Varbergs Östra kyrkogård är nu inventerad och klar. Det är släktforskare Lars Löfgren i Varberg som inventerade där 
under hösten 2017. På bilden ser ni Lars Löfgren besöka Gravstensinventeringens monter på Släktforskardagarna 2017 i
Halmstad. Lars berättade att han ryckt ut och fotograferat några gravstenar där och att han gärna fortsatte med resten av kyrkogården. Lars bokade sig då för Varbergs Östra kyrkogård.

Lars Löfgren

Du har valt att inventera Varbergs östra kyrkogård. 
Varför valde du den?
En knapp vecka före Släktforskardagarna 2017 i Halmstad, 
fick jag frågan om jag snabbt ville registrera några gravar på Varbergs Östra kyrkogård. Bakgrunden till detta var, att Hallands Släktforskarförening hade lovat att vid Släktforskardagarna skulle alla kyrkogårdar i Halland ha några gravar registrerade. Eftersom jag då tillsammans med Sven-Ove Svensson just avslutat inventering av Spannarps kyrkogård, hade jag tid att hjälpa till med Varbergs Östra kyrkogård.

Har du haft kontakt med personal på kyrkogårdsförvaltningen, haft tillgång till kyrkogårdskarta, lista över kvarter och gravsatt osv?
Jag tog kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och meddelade vad jag planerat att göra. Karta över kyrkogården med tillhörande kvartersindelning fick jag i form av papperskopior eftersom kartan i digital form inte fanns tillgänglig.

Hur har du upplevt inventeringsarbetet? Vad har det gett dig?
För att förklara hur jag upplevt inventeringsarbetet, vill jag först notera följande:

”Östra kyrkogården invigdes söndagen den 22 augusti 1852 och kom att innehålla även gravstenar som flyttats hit från gravområdet kring kyrkan.
Enligt bestämmelserna i 1874 års hälsovårdsstadga, fick lik från och med 1885 inte begravas inom stadsområde. I huvudsak användes Östra kyrkogården således endast fram till utgången av år 1884, men även därefter skedde begravningar i familjegravar. Den sista begravningen ägde rum 1958. Under 2000-talet har Östra kyrkogården åter börjat användas för begravningar.”

Eftersom begravningarna skett under två tidsperioder, den gamla och den nya, var det en trevlig blandning mellan 1800-tal och 2000-tal. Som gammal varbergsbo kände jag många av dem som nu fått sin sista vila där, vilket manade till eftertanke.

Några speciella gravstenar du vill lyfta fram, speciella gravsatta?
Den första jag vill lyfta fram är C G Fehrmans gravsten. Det var nämligen han som donerade marken där Östra kyrkogården är belägen. Detta finns antecknat i ett sockenprotokoll från den 19 februari 1849. Se protokollet genom att klicka här.

Färgaren C G Fehrmans gravsten

En annan intressant gravsten är A G Fagerstedts familjegrav. Han var farmorsfar till en av Varbergs mest kända kulturpersonligheter, nämligen Bokhandlaren och Konsuln Carl Anders Lundgren. Carl Anders var fram till sin död 2015 bosatt i Varbergs äldsta fastighet, det så kallade Hayska huset som kommit i släktens ägo redan år 1822. Både Carl Anders och hans hustru Inga-Britt ligger begravda denna grav.

A C Fagerstedts familjegrav

Har du några råd till de som funderar på att börja inventera/registrera gravstenar i Gravstensinventeringen?
Inga egentliga råd. Som släktforskare finns det säkert ett naturligt intresse av att hjälpa till. Det gäller att marknadsföra behovet av inventerare. Kanske ordna informationsträffar i de olika kommunerna. Läs om gravstensinventeringen här!

Gravstensinventeringen växer hela tiden
När detta skrivs innehåller gravstensdatabasen 337262 inventerade gravstenar med 735720 gravsatta personer.
På Varbergs Östra kyrkogård har Lars fotograferat/inventerat 561 gravstenar med 904 gravsatta.
Tack Lars för att du inventerar /registrerar i Gravstensinventeringen!

Siv Bergenek