Sibbarp SCB 138310

  • Pastorat: -1830 Sibbarp och Dagsås, 1830-1847 Ljungby, 1847-1961 Sibbarp och Dagsås, 1962- Tvååker
  • Härad: Faurås
  • Fögderi: Varberg
  • Kommun: Varberg
Sibbarps kyrka.  Foto: Sven-Arne Svensson 2012.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1676
Födelsebok       1687-19911687-1761, 1862-1937
Vigselbok         1687-19911687-1761, 1861-1872, 1937-1955
Dödbok        1687-19911687-1761, 1862-1937
KlartArbete som pågår
Födelsebok
Vigselbok
Dödbok

Kyrkoarkivet skadat vid bränder 1765 och 1875.

Hembygdsböcker
Rune Carlsson. Sibbarps bebyggelse. En dokumentation i ord och bild. 1999.

Ort och gårdsnamnsregister för Sibbarp

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Sibbarp i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
FauråsSibbarpAngryd1Fr1Sven Hansgård
FauråsSibbarpDövared1Sk3/8Anders Persgård
FauråsSibbarpFolkared1Sk1/2Anders JönsgårdKlevagård
FauråsSibbarpFolkared2Sk2/3Anders Larsgård
FauråsSibbarpFolkared3Sk1/2Lalle HansagårdHansagård
FauråsSibbarpFolkared4Sk1Bengt OlsgårdTuvagård
FauråsSibbarpFolkared5Sk1/2Lars OlsgårdBengtsgård
FauråsSibbarpFolkared6Sk2/3Sven Olsgård
FauråsSibbarpFrigärde1Sk8/9Torkel Henriksgård
FauråsSibbarpGuttared1Sk1Per Bengtsgård
FauråsSibbarpGödeby1Sk15/16Nils LarsgårdÖvraby
FauråsSibbarpGödeby2Sk3/8Måns BörjesgårdHinngården
FauråsSibbarpGödeby3Sk11/16Lars AndersgårdSkattagård, Domstolen
(2 gårdar)
FauråsSibbarpGödeby4Sk3/8Jon SvensgårdHemmings
FauråsSibbarpGödeby5Sk3/8Lars Svensgård
FauråsSibbarpGödeby6Sk1/2Anders OlsgårdEskilsgård
FauråsSibbarpGödeby7Fr1Jöns SvensgårdSvensgård
FauråsSibbarpGödeby8Fr1/4Lars Börjesgård
FauråsSibbarpHult1Fr1Svensgård(brukare 1646: Sven Larsson)
FauråsSibbarpHögryd1Fr1Björn PersgårdPersgård
FauråsSibbarpHögryd2Fr1Sven Svensgård
FauråsSibbarpJoastorp1Sk5/8Helge Jönsgård
FauråsSibbarpJällsjö1Sk1/2Jöns Olsgård
FauråsSibbarpJällsjö2Sk1Jöns Svensgård
FauråsSibbarpJärnvirke1Fr1MånsgårdMånsgård
(brukare1646: Måns Tykesson)
FauråsSibbarpJärnvirke2Sk1Sören Persgård
FauråsSibbarpKarlsberg1Sk1Sven Jönsgård
FauråsSibbarpRisen1Sk1/3Torkel Jönsgård
FauråsSibbarpSibbarp1Kr1Prästgården
FauråsSibbarpSibbarp2Kr1/8Klockaregården
FauråsSibbarpSjö1Fr1Helgesgård(brukare 1646: Helge Eriksson)
FauråsSibbarpSkärbäck1Fr1/2Per Andersgård
FauråsSibbarpStegared1Fr1Nilsgård(brukare 1646: Nils Eskilsson)
FauråsSibbarpUgglehult1Sk1Hans Torstensgård
FauråsSibbarpValtersbo1Sk3/8Andersgård(brukare 1646: Anders Jönsson)
FauråsSibbarpÄstad1Sk1Anders Mårtensgård
FauråsSibbarpÄstad2Sk3/4Gunne LarsgårdBaggagård
FauråsSibbarpÄstad3Fr1/2Måns BörjesgårdSlättagärde
Efter Laga skifte tillkom en rad torp- och gårdsnamn, men dessa är inte upptagna i listan ovan.