Rävinge SCB 138013

  • Pastorat: Getinge
  • Härad: Halmstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Halmstad
Rävinge kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1855
Födelsebok       1819-19911819-1934
Vigselbok         1819-19911819-1969
Dödbok        1793-19911793-1948

Genom dödlistor, bilagor till flytt- och vigsellängder m fl har även en del poster FVD före 1819 kunnat rekonstrueras. Dessa poster finns nu i Hallands befolkning med angivna källor.

Hembygdsböcker
Larsson Lennart, Byar och gårdar i Rävinge socken från äldsta tid till 1850. 1980

Ort och gårdsnamnsregister för Rävinge

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Rävinge i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HalmstadRävingeAllgustorp1S1/2Kärret
HalmstadRävingeAllgustorp2S3/8
HalmstadRävingeAllgustorp3F1Kullåkra
HalmstadRävingeAllgustorp4F1/2Larsgård
HalmstadRävingeAllgustorp5F1/2Nilsgård
HalmstadRävingeAllgustorp6F1/2Svensgård
HalmstadRävingeAllgustorp7KJord
HalmstadRävingeBrännarp1S1/2JonsgårdLilla
HalmstadRävingeBrännarp2S3/8Anders Olsgård
HalmstadRävingeBrännarp3F1Per OlsgårdStensegård
HalmstadRävingeBrännarp4F1/2Sven JonsgårdLassagård
HalmstadRävingeBrännarp5F1/2Nils Brunsgård
HalmstadRävingeBrännarp6F1/2Sven PersgårdHelgasgård
HalmstadRävingeBrännarp7KJord
HalmstadRävingeBårarp1F1/2Gunnarsgård
HalmstadRävingeBårarp2F1/3Jönsgård
HalmstadRävingeBårarp3F1Säteri
HalmstadRävingeBårarp4KJord
HalmstadRävingeBårarp5KJord
HalmstadRävingeFolkastad1F1/2HolgersgårdFåragård
HalmstadRävingeFolkastad2F1/2Andersgård
HalmstadRävingeFolkastad3F1/2Ågård
HalmstadRävingeFolkastad4S1/2Andersgård
HalmstadRävingeFolkastad5F1BorgarsgårdGunnesgård
HalmstadRävingeFolkastad6F1Gudmundsgård
HalmstadRävingeFostorp1F1/2
HalmstadRävingeFålle1F1
HalmstadRävingeGrinnarebolet1F1/8
HalmstadRävingeGropestugan
HalmstadRävingeLågagård kyrkvången1KKyrkojord
HalmstadRävingePålsestugan
HalmstadRävingeRisabacka1F1/2
HalmstadRävingeRyd1F1
HalmstadRävingeRävinge1K1AndersgårdStomgården
HalmstadRävingeRävinge2F1BorgarsgårdBorgasgård
HalmstadRävingeRävinge3F1/6Djäknebolet
HalmstadRävingeRävinge4F1/2HansgårdSkåningagård
HalmstadRävingeToften1F1/2
HalmstadRävingeTäckinge1F1/2Kronogården
HalmstadRävingeTäckinge2F1Skogsgård
HalmstadRävingeTäckinge3S7/8Lågagård
HalmstadRävingeTäckinge4F1Eriksgård
HalmstadRävingeTäckinge5F1/2Jon Larsgård
HalmstadRävingeTäckinge6F1/2Sven OlsgårdKullagård
HalmstadRävingeTäckinge7S1Jon Olsgård
HalmstadRävingeTäckinge8F1Sven Andersgård
HalmstadRävingeUnderlund1F1Svensgård
HalmstadRävingeUnderlund2F1Jonsgård
HalmstadRävingeUnderlund3KKyrkojord
HalmstadRävingeÅgård1Kyrkojord