Ölmevalla slottsförsamling SCB 138408

  • Pastorat: -1961 Ölmevalla och Landa, 1962- Frillesås
  • Härad: Fjäre
  • Fögderi: Fjäre
  • Kommun: Kungsbacka
Ölmevallas kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2013.
KyrkoböckerOmfattar   
Ingår i Hallands Befolkning 2023
Husförhörslängd börjar 1751
Födelsebok        1683-19911683-1936
Vigselbok         1687-19911687-1969
Dödbok        1688-19911688-1936

Hembygdsböcker
Studiecirkel, Bygdemål och minnesbilder från Ölmevalla. 1988 

Ort och gårdsnamnsregister Ölmevalla

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Ölmevalla slottsförsamling i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
FjäreÖlmevallaBerg1Sk1/2Börge Larsgård
FjäreÖlmevallaBerg2Sk1/4Lars Mickelsgård
FjäreÖlmevallaBoberg1Sk3/4
FjäreÖlmevallaBolg1Sk1Könicksgård
FjäreÖlmevallaBolg2Sk2/3Andersgård
FjäreÖlmevallaBy1Sk1/2
FjäreÖlmevallaDotetorp1Sk1/2Sven Börgesgård
FjäreÖlmevallaDotetorp2Sk1/2Truls Larsgård
FjäreÖlmevallaDotetorp3Sk1/2Carl Bengtsgård
FjäreÖlmevallaDotetorp4Sk1/4Börgesgård
FjäreÖlmevallaFagared1Sk3/4Lars Börgesgård
FjäreÖlmevallaFlamsnäs1Sk1/2
FjäreÖlmevallaFreadal1Fr1
FjäreÖlmevallaGårdshorn1Fr1
FjäreÖlmevallaHallen1Sk1/2
FjäreÖlmevallaHarestorp1Sk1/2Anders Börgesgård
FjäreÖlmevallaHarestorp2Sk1/2Strannegården
FjäreÖlmevallaHarestorp3Kr1/2Andersgård
FjäreÖlmevallaHarestorp4Fr1Sven Andersgård
FjäreÖlmevallaKlev1Fr1
FjäreÖlmevallaKläppa1Sk1Lars Torkelsgård
FjäreÖlmevallaKläppa2Sk1Persgård
FjäreÖlmevallaKärret1Fr1/2
FjäreÖlmevallaKärret2KrBol
FjäreölmevallaLakärr1Sk3/8
FjäreÖlmevallaNygård1Sk1/2
FjäreÖlmevallaStockalid1Sk1/2
FjäreÖlmevallaVindön1En ö
FjäreÖlmevallaÅsa1Sk1Börge Knutsgård
FjäreÖlmevallaÅsa2Sk1Nils Svensgård
FjäreÖlmevallaÅsa3Sk1Svensgård
FjäreÖlmevallaÅsa4Sk2/3Joen Månsgård
FjäreÖlmevallaÅsa5Sk1Per Knutsgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs1Sk1/2Nils Börgesgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs2Sk1/2Bengt Gullbrandsgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs3Sk1Olof Bengtsgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs4Sk1Högen
FjäreÖlmevallaÖlmanäs5Sk1Kålelund
FjäreÖlmevallaÖlmanäs6Sk1Mårtensgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs7Sk1/2Lars Arvidsgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs8Sk1/2Per Jönsgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs9Sk1/4Christensgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs10Sk1/4Per Bengtsgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs11Kr1/4HansgårdNäs
FjäreÖlmevallaÖlmanäs12Fr1Andersgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs13Fr1/2Hans Persgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs14Fr1/2Anders Börgesgård
FjäreÖlmevallaÖlmanäs15Fr1/2Järnberg
FjäreÖlmevallaÖlmanäs holmar1Sk12 holmar
FjäreÖlmevallaÖlmevalla Prästgård1Kr1