Harplinge SCB 138011

  • Pastorat: Harplinge och Steninge
  • Härad: Halmstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Halmstad
Harplinge kyrka 2013. Foto: Elisabeth Fagerberg
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1814
Födelsebok       1685-19911685-1935
Vigselbok         -19911690-1969
Dödbok        1690-19911690-1935

Hembygdsböcker
Harplinge Hembygdsförening, Harplingeboken I. 1927
Harplinge Hembygdsförening, Harplingeboken II. 1973
Haverdal – Haver du sett Haverdal av Ingrid Magnusson Rading, i samarbete med Harplinge Hembygdsförening 2012

Ort och gårdsnamnsregister för Harplinge

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Harplinge i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
HalmstadHarplingeAggared1F1Persgård
HalmstadHarplingeAggared2F1Bengtsgård
HalmstadHarplingeBacken
HalmstadHarplingeBengtslyckan
HalmstadHarplingeBunkastugan1FTorp
HalmstadHarplingeBögesgård1F2/3
HalmstadHarplingeDammet
HalmstadHarplingeFjällaregården1F1
HalmstadHarplingeFrisagård7S1
HalmstadHarplingeFäberga1F1Jönsgård
HalmstadHarplingeFäberga2F1JakobsgårdMargareteberg
HalmstadHarplingeGillestugan1FTorp
HalmstadHarplingeGubbilt4KKyrkojord
HalmstadHarplingeGubbilt5KKyrkojord
HalmstadHarplingeGullbrandstorp1F1
HalmstadHarplingeHallagård1F1/2
HalmstadHarplingeHarplinge1K1Prästgård
HalmstadHarplingeHarplinge2K1/4Klockaregård
HalmstadHarplingeHarplinge3F1
HalmstadHarplingeHarplinge4F1Västergård
HalmstadHarplingeHarplinge5F1Nilsgård
HalmstadHarplingeHarplinge6F1SörensgårdJakobsgd1729 2 st nr 6 angivna
HalmstadHarplingeHarplinge7S1SvensgårdYttra H
HalmstadHarplingeHarplinge8F7/8Lars Persgård
HalmstadHarplingeHarplinge9FTorp
HalmstadHarplingeHarplinge10KJord
HalmstadHarplingeHarplinge11F1/8
HalmstadHarplingeHarplingehus1STorp
HalmstadHarplingeHarplingehus2KHeastugan
HalmstadHarplingeHaverdal1S1/16Nils Andersgård
HalmstadHarplingeHaverdal2F1/8Nils Jeppesgård
HalmstadHarplingeHaverdal3S1/8Per Bengtsgård
HalmstadHarplingeHaverdal4S1/8Pål Persgård
HalmstadHarplingeHaverdal5S1/8Per Pålsgård
HalmstadHarplingeHaverdal6F1/4Jeppesgård
HalmstadHarplingeHaverdal7F1/4Ingeborgsgård
HalmstadHarplingeHaverdal Backstuga1KKyrkojord
HalmstadHarplingeKulla1F5/16
HalmstadHarplingeKyrkobyn1F1/2
HalmstadHarplingeLerstugan
HalmstadHarplingeLockared1F1/2
HalmstadHarplingeLynga1F1/4Rane Andersgård
HalmstadHarplingeLynga2F1/4Bengt Jönsgård
HalmstadHarplingeLynga3F1/4
HalmstadHarplingeLynga4KKyrkojord
HalmstadHarplingeLyngåkra1S1/2Lars Bengtsgård
HalmstadHarplingeLyngåkra2F1/2Gunnarsgård
HalmstadHarplingeLyngåkra3S1Jönsgård
HalmstadHarplingeLyngåkra4S2/3Per Jonsgård
HalmstadHarplingeLyngåkra5S1Borgarsgård
HalmstadHarplingeLyngåkra6S1/2
HalmstadHarplingeLyngåkra7KKyrkojord
HalmstadHarplingeMannarp1K1/3Andersgård
HalmstadHarplingeMannarp2F1/2Larsgård
HalmstadHarplingeMannarp3K
HalmstadHarplingeMargareteberg1F1
HalmstadHarplingePlönninge1F1/2
HalmstadHarplingeRisarp1S1Nils Jönsgård
HalmstadHarplingeRisarp2F1/2Hallen
HalmstadHarplingeRisarp3F1/2Bengtsgård
HalmstadHarplingeRisarp4S2/3Trulsgård
HalmstadHarplingeSkee1K1Gunnar Persgård
HalmstadHarplingeSkee2S1/2Jöns Arvidsgård
HalmstadHarplingeSkee Mölla
HalmstadHarplingeSkintaby1S1Kärragård
HalmstadHarplingeSkintaby2S1Storegård
HalmstadHarplingeSkintaby3S1/8Lars PersgårdBolet
HalmstadHarplingeSkintaby4F1Svallebo
HalmstadHarplingeSkintaby5S2/3NilsgårdKullagård
HalmstadHarplingeSkintaby6S1Jöns JönsgårdSmeegård
HalmstadHarplingeSkintaby7F1/2Fnattagård
HalmstadHarplingeSkintaby8F1/2Jöns HansgårdToftagård
HalmstadHarplingeSkintaby9S1SvensgårdHurragård
HalmstadHarplingeSkintaby10S1/8Bengt NilsgårdGårdsbacka
HalmstadHarplingeSkintaby11S1/8Arvid PersgårdBolet
HalmstadHarplingeSkintaby12S1Jöns OlsgårdKullagård
HalmstadHarplingeSkintaby13F1Jöns ArvidsgårdHansagård
HalmstadHarplingeSkintaby14S1Nils AndersgårdDränggårdBengt Andersgd?
HalmstadHarplingeSkintaby15S1Lars BengtsgårdFogdagård
HalmstadHarplingeSkintaby16S1/2JönsgårdSkintagården
HalmstadHarplingeSkintegårds Torp
HalmstadHarplingeSkäpparp1F1/2Bengtsgård
HalmstadHarplingeSkäpparp2S1Börjesgård
HalmstadHarplingeSmeastugan1FTorp
HalmstadHarplingeSärdal1F1/4AndersgårdGubbilt
HalmstadHarplingeSärdal2S3/4Sven BengtsgårdGubbilt
HalmstadHarplingeSärdal3F1/2MårtensgårdGubbilt
HalmstadHarplingeSärdal3F1/2Gubbilt
HalmstadHarplingeSärdal4F1Sven BengtsgårdKulsegård
HalmstadHarplingeSärdal5F1Per BonnesgårdBonnagård
HalmstadHarplingeSärdal6F1/4Jon PersgårdJönsgårdGärdet
HalmstadHarplingeSärdal7S1/4Per BörjesgårdLyckan
HalmstadHarplingeSärdal8F1Anders SvensgårdBengtsgård
HalmstadHarplingeSärdal9F1Lars ArvidsgårdBjörsgård
HalmstadHarplingeSärdal10F1/4Mats NilsgårdEnet
HalmstadHarplingeSärdal11F1Olof BengtsgårdKråkegård
HalmstadHarplingeSärdal12KKyrkojord
HalmstadHarplingeSärdal13KKyrkojord
HalmstadHarplingeTimmersjö1F1Jönsgård
HalmstadHarplingeTimmersjö2F1Nils Månsgård
HalmstadHarplingeTimmersjö3F1Larsgård
HalmstadHarplingeVillshärad1F1/2Gunnarsgård
HalmstadHarplingeVillshärad2S1Per Jonsgård