Gunnarsjö SCB 138325

  • Län: -1970 Älvsborgs län, 1971- Hallands län
  • Pastorat: Kungsäter
  • Härad: Marks
  • Fögderi:
  • Kommun: Varberg
Gunnarsjö kyrka. Foto Sven-Arne Svensson 2012.
KyrkoböckerOmfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängd börjar 1798
Födelsebok        1689-19911689-1936
Vigselbok         1689-19911690-1936
Dödbok        1690-19911690-1936

Hembygdsböcker

Ort och gårdsnamnsregister för Gunnarsjö saknas