Drängsered SCB 131503

  • Pastorat: -1961 Drängsered och Krogsered, 1962- Torup
  • Härad: Årstad
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Hylte
Drängsereds kyrka. Foto: Sven-Arne Svensson 2012.

Kyrkoböcker

Omfattar  

Ingår i Hallands Befolkning 2022
Husförhörslängdbörjar 1755 
Födelsebok       1694-19911694-1936
Vigselbok         1694-19911694-1937
Dödbok        1695-19911695-1936

Hembygdsböcker:
Hembygdsföreningarna i Torup Kinnared och Drängsered.
Boken om Torup – Kinnared – Drängsered. 1968.
Andra boken om Torup – Kinnared – Drängsered. Vår hembygd. 1970.
Tredje boken om Torup – Kinnared – Drängsered. Skildringar från vår hembygd. 1972.
Fjärde boken on Torup – Kinnared – Drängsered. Vår hembygd 4. 1974.
Femte boken on Torup – Kinnared – Drängsered. Vår hembygd 5. 1976.
Sjätte boken om Torup – Kinnared – Drängsered. Vår bygd 6. 1981.

Ort och gårdsnamnsregister för Drängsered

Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Drängsered i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
ÅrstadDrängseredAxet1Fr1
ÅrstadDrängseredAxet2Huset
ÅrstadDrängseredBaskered1Fr1/6Jeppesgård
ÅrstadDrängseredBaskered2Sk1/4Olofsgård
ÅrstadDrängseredBaskered3KrKyrkojord
ÅrstadDrängseredBästhult1Sk1
ÅrstadDrängseredBökstorp1Sk1/2
ÅrstadDrängseredBönabol1Sk1/2
ÅrstadDrängseredDrängsered1Kr1Prästgård
ÅrstadDrängseredDrängsered2Fr1/2Lilla Drängsered
ÅrstadDrängseredDämhult1Fr1/2Nilsgård
ÅrstadDrängseredDämhult2Fr1/2Olofsgård
ÅrstadDrängseredEkhult1Sk1/3
ÅrstadDrängseredFagerhult1Fr1
ÅrstadDrängseredFrillebo1Sk1/2
ÅrstadDrängseredGaltabo1Sk1/4Larsgård
ÅrstadDrängseredGaltabo2Sk1/4Torbjörnsgård
ÅrstadDrängseredGlöshult1Sk1Jon Larsgård
ÅrstadDrängseredGlöshult2Fr1/2Olofsgård
ÅrstadDrängseredGunnakull1Sk1/4
ÅrstadDrängseredGångarebo1Sk9/10
ÅrstadDrängseredGässelia1Sk1/2NilsgårdStora Gässelia
ÅrstadDrängseredGässelia2Sk1/4NilsgårdLilla Gässelia
ÅrstadDrängseredHolmelia1Sk1/2
ÅrstadDrängseredHylte1Sk3/8
ÅrstadDrängseredHällhult1Fr1/2
ÅrstadDrängseredHästerhult1Sk1/2
ÅrstadDrängseredHöghult1Sk1
ÅrstadDrängseredHönhult1Sk1/2
ÅrstadDrängseredKammarebo1Sk1
ÅrstadDrängseredKila1Sk1/2
ÅrstadDrängseredKräckebolStruket
ÅrstadDrängseredKärrshult1Sk1/2Larsgård
ÅrstadDrängseredKärrshult1Sk1/2Lilla Kärrshult
ÅrstadDrängseredKärrshult1Sk1/2Stora Kärrshult
ÅrstadDrängseredLihult1Sk1
ÅrstadDrängseredLy1Fr1
ÅrstadDrängseredMossared1Fr1/2Torbjörnsgård
ÅrstadDrängseredMossared2Fr1Mårtensgård
ÅrstadDrängseredNäs1Fr1
ÅrstadDrängseredRamnared1Sk1/2
ÅrstadDrängseredRamnaredshus2??
ÅrstadDrängseredRamsered1Sk1
ÅrstadDrängseredRyssbol1Sk1/2
ÅrstadDrängseredSandsered1Fr1
ÅrstadDrängseredSjöbol1Sk1/2
ÅrstadDrängseredSkogsgård1Kr1/4
ÅrstadDrängseredSkogsgärde1Sk1/2
ÅrstadDrängseredSköttebol1Sk1/2
ÅrstadDrängseredStensered1Fr1/2Nilsgård
ÅrstadDrängseredStensered2Fr1/2Nannesgård
ÅrstadDrängseredTornåsen1KrÄng
ÅrstadDrängseredTränsilt1Sk1/2Nilsgård
ÅrstadDrängseredTränsilt2Sk1/2Per Persgård
ÅrstadDrängseredUgnhult1Sk1/2
ÅrstadDrängseredUtansjöStruket
ÅrstadDrängseredVanered1Sk2/3
ÅrstadDrängseredÅsebol1Fr1
ÅrstadDrängseredÄlgås1Sk1/4
ÅrstadDrängseredÄlmö1Kr1/2
ÅrstadDrängseredÄlmö2Sk1/2
ÅrstadDrängseredÄskhult1Sk1/2Olofsgård
ÅrstadDrängseredÄskhult2Sk1/2Andersgård