Asige SCB 138204

  • Pastorat: -1971 Årstad, 1972- Slöinge
  • Härad: Årstad (en mindre del tillhör Halmstad HD)
  • Fögderi: Halmstad
  • Kommun: Falkenberg
Asige kyrka. Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.
KyrkoböckerOmfattar  Ingår i Hallands Befolkning 2021
Husförhörslängdbörjar 1785 
Födelsebok       1813 -19911813-1934
Vigselbok         1813 -1991 1813-1934
Dödbok        1813 -19911813-1934

Genom dödlistor, bilagor till flytt- och vigsellängder m fl har även en del poster FVD före 1813 kunnat rekonstrueras. Dessa poster finns nu i Hallands befolkning med angivna källor.

1765 förstördes kyrkoarkivet genom brand.
Asige vigda 1845-1862 ingår i Årstad EI:1
Asige vigda 1862-1894 ingår i Årstad EI:2
Asige döda 1862-1894 ingår i Årstad FI:1

Hembygdsböcker
Studiecirkeln Byborna, Slättelynga gårdar och torp, förr och nu. 1987
Studiecirkel. Öinge By och dess invånare. Förr och nu. 1984

Ort och gårdsnamnsregister för Asige
Uppgifterna i denna sammanställning är hämtade från Ortnamnen i Halland som givits ut i tre delar av Ortnamnsarkivet i Uppsala. Kompletteringar har därefter gjorts från andra källor. Avsnittet om Asige i boken Ortnamn i Halland finns på Medlemsportalen. Där finns detaljerade uppgifter med bland annat äldsta kända belägg av namn på gårdar och byar.

HäradFörsamlingGårdNrTypMantalNamn 1645BruksnamnAnm.
ÅrstadAsigeAlered1Fr1/2Götarsgård
ÅrstadAsigeAlered2Fr1/2Månsgård
ÅrstadAsigeAsige1Fr1/4Jeppesgård
ÅrstadAsigeAsigestugan1FrTorp
ÅrstadAsigeBacken1Fr1/4
ÅrstadAsigeBjärnared1Sk1/4Lilla BjärnaredTidigare Halmstads härad
ÅrstadAsigeBjärnared2Sk1/2Bengt SvensgårdStora BjärnaredTidigare Halmstads härad
ÅrstadAsigeBrystadSe Guntorp
ÅrstadAsigeForsakvarn1Sk3/40
ÅrstadAsigeGuntorp1Sk1/4Brystad
ÅrstadAsigeGuntorp2Fr1/2Per Jönsgård
ÅrstadAsigeGuntorp3Fr1/2Per Christensgård
ÅrstadAsigeGuntorp4Fr1/2Per Hansgård
ÅrstadAsigeGuntorp5Fr1/4Källarebol
ÅrstadAsigeHagen1Fr1/4
ÅrstadAsigeHult1Kr1/2Tidigare Halmstads härad
ÅrstadAsigeHäggebo1Sk3/8
ÅrstadAsigeHölseböke1Sk1/2
ÅrstadAsigeKnobesholm1Fr1Säteri
ÅrstadAsigeKättebo1Sk1/4
ÅrstadAsigeLyngen1FrSven KjellsgårdTorp
ÅrstadAsigeLyngen2FrAssmundsgårdTorp
ÅrstadAsigeSletås1Sk1/2
ÅrstadAsigeSlättelynga1Sk1/2AndersgårdTidigare Halmstads härad
ÅrstadAsigeSlättelynga2Sk5/12BengtsgårdTidigare Halmstads härad
ÅrstadAsigeSlättelynga2Kr1/12BengtsgårdTidigare Halmstads härad
ÅrstadAsigeStörsjö1Sk1/2
ÅrstadAsigeSäm1Fr1/4Börge SmedsgårdSämsmölla
ÅrstadAsigeSäm2Fr1Jutagård
ÅrstadAsigeSäm3Fr1/4Sandbolet
ÅrstadAsigeSäm4Fr1Sven Mårtensgård
ÅrstadAsigeTollastorp1Fr1/4Håkansgård
ÅrstadAsigeTollastorp2Kr1Persgård
ÅrstadAsigeTollastorp3Fr1/4Svensgård
ÅrstadAsigeTorebo1MånsgårdStruket
ÅrstadAsigeTorkelstorp1Fr1/4Ugglebo
ÅrstadAsigeTorkelstorp2Fr1/4Arvidsgård
ÅrstadAsigeTorkelstorp3Fr1/2Börgesgård
ÅrstadAsigeTorkelstorp4Fr1Siggagården
ÅrstadAsigeTornared1Fr1/2
ÅrstadAsigeTubbared1Fr1/2Andersgård
ÅrstadAsigeTubbared2Fr1/2Nilsgård
ÅrstadAsigeVrå1Sk1
ÅrstadAsigeÅsen1FrMånsgårdTorp
ÅrstadAsigeÖinge1Sk5/8Pål PersgårdTidigare Halmstads härad
ÅrstadAsigeÖinge2Sk3/8Nils AndersgårdTidigare Halmstads härad
ÅrstadAsigeÖinge3Sk1/2Olof IvarsgårdTidigare Halmstads härad
ÅrstadAsigeÖinge4Kr1Skutgården