ÅRSMÖTE 21 MARS FRAMFLYTTAT

OBS! På grund av rådande omständigheter är årsmötet framflyttat. Vi återkommer om nytt datum.

Med den utveckling som varit de senaste veckorna har styrelsen för Hallands Släktforskarförenings styrelse tagit beslutet att avlysa årsmötet.
Detta gör vi med folkhälsan i centrum och att vi månar om våra medlemmar.
Vi har många aktiva medlemmar som ryms inom de speciella riskgrupper som utpekas och i de fallen har vi ett särskilt stort ansvar att anpassa vår verksamhet till rådande situation.

Vi kommer att följa utvecklingen framöver och vidta de åtgärder som krävs för att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger.
Om och när ett nytt årsmöte kan utlysas är oklart. I den frågan får vi återkomma längre fram.

Även verksamheten på biblioteken och i våra lokala grupper har pausat tills vidare. Detta gäller även vissa aktiviteter och kurser i vår föreningslokal.
Se aktivitetskalendern.

Efter mörka moln kommer solsken och vi hoppas att vi snart kan ses igen någonstans inom våra verksamheter.