Dansktiden

På 1640-talet uppmanade danska kungen Christian II prästerna i Danmark att börja föra böcker över församlingarnas innevånare. Därför finns det i Skåne ca 25 församlingar med kyrkoböcker som börjar på 1640-talet. Av den anledningen är det synd att Halland blev svenskt 1645, annars hade vi kanske haft en del kyrkoböcker som börjar betydligt tidigare än vad de gör idag. Men många av de för oss intressanta källorna på Rigsarkivet i Köpenhamn är digitaliserade och finns tillgängliga på nätet. Det finns sedan länge en hel del information om källorna på Rigsarkivet på vår hemsida.
Information om källorna i Rigsarkivet
Ny information finns nu också på Medlemsportalen, se under rubriken 8 i huvudmenyn.
Digitaliserat Halländskt källmaterial från den Danska tiden
Handledning till danska jordeböcker och mantalslängder