Läshjälp dansk text – före 1646

<< tillbaka till Läshjälp
<< till sidan Halland under dansktiden
Detta är ett läshjälpsdokument med namn ord och siffror för åren mellan 1635 och 1646.

Anders
1635
Andersen
1635
Bendt
1635
Biugh
1643
Biugh
1643
Biugg
1646

Biuggsädh
1646
Boell och Husmend
1636
Bundesen
1636
Bönder
1636
Börre
1636
Dens
1641
Drenge för heel Lön
1636
Elftur
1643
Egetange
1636
Egetange
1635
Elis
1636
Eluff
1635
Eluff
1636
Erlandsen
1636
Feste
1635
Festebönder
1636
Festegaarde
1636
Fougdegiesterj
1646
Fröslia
1635
Fåår medh lådh
1646
Giesterjhaffre
1646
gregersen
1636
Gregersen
1635
Gåås
1646
Haagen
1636
Haagen
1635
Haffre
1646
Hafresädh
1646
half
1643
Hans
1635
Herregiesterj
1646
Homble
1643
Homell
1643
hoos
1643
Höödh
1646
Hönns
1646
Iffuer
1636
Indester
1636
Indester
1636
Ingick
1641
Jens
1635
Jensen
1636
Jensen
1636
Kiöde
1643
Knud
1636
Knud
1635
Knudsen
1635
Lamb medh Ull
1646
Lasson
1635
Linsegarn
1646
Löffuerdagen
1641
Malt
1643
Mandagen
1641
medag
1641
Miöhll
1646
Morgen
1641
Morten
1636
Nemblig
1643
Nielsen
1635
Nielsen
1635
Odde
1635
Olsenn
1635
Oluff
1635
Oxe Kiödt
1643
Oxer
1643
Peder
1635
Persen
1636
Poffuel
1636
Pouel
1635
Prestegad
1636
Rough
1643
Rough
1643
Roghsädh
1646
Schattebönder
1635
Skattebönder
1635
Skattebönder
1636
Skattegaarde
1636
Sogen
1635
Sommar weedh
1646
Staffen
1635
Steen
1636
Suendsen
1636
Thorup
1635
thill
1643
Thorsdag
1641
till
1643
Tore
1636
Torup
1635
Tönder
1643
Tör
1643
Udgifuen
1643
Uggen
(veckan)
1641
Welb
1643
Wilsherrett
1636
Winter weedh
1646
Yr
1636
Siffror
2
3
7
18
22
27
33