Hallands gränstrakter

<< tillbaka till Länktips för släktforskare

Hallands gränstrakter

DIS-Småland
Välkommen till DIS-Småland. Vi är en förening inom DIS, för i huvudsak Småland och Öland.
(länkning uppdaterad 2023-10-05)

Föreningen Bjäre Släktring
Bjäre Släktrings verksamhetsområde är i första hand socknarna i Bjäre härad i nordvästra Skåne.
(länkning uppdaterad 2023-10-05)

Jönköpingbygdens Genealogiska Förening
(länkning uppdaterad 2023-10-05)

Kinds Forskarklubb
(länkning uppdaterad 2023-10-05)

Kinds härads dombok
Registret är under utarbetande och omfattar för närvarande åren 1634-1722. Efterföljande år är påbörjade. Till Kinds härad hör Älvsered som sedan 1971 tillhör Hallands län.
(länkning uppdaterad 2023-10-05)

Kronobergs Genealogiska Förening
med information om innehållet i deras databas.
(länkning uppdaterad 2023-10-05)

Kulturmiljöbild
Riksantikvarieämbetets databas med kulturmiljöbilder. I juni 2021 stängde bilddatabasen Kulturmiljöbild, KMB. Allt material som fanns i KMB, finns just nu sökbart i söktjänst den nya söktjänsten Arkivsök.
(länkning uppdaterad 2023-10-05)

Mark Härads Släktforskarförening
(länkning uppdaterad 2023-10-05)

Odensjö
Rolf Carlssons hemsida med diverse information.
(länkning uppdaterad 2023-10-05)

ScanGen – Skånsk Släktforskning
Förutom en bra efterlysningssida finns här också många bra länkar till olika föreningar och forskningsområden.
(länkning uppdaterad 2023-10-05)

Skånes Släktforskarförbund
är ett sammanhållande organ för släktforskare verksamma i Skåne eller som arbetar med skånsk källmaterial.
(länkning uppdaterad 2023-10-05)

Sunnerbo härads dombok
(länkning uppdaterad 2023-10-05)