Hallands gränstrakter

Kinds härads dombok
Registret är under utarbetande och omfattar för närvarande åren 1634-1681. Till Kinds härad hör Älvsered som sedan 1971 tillhör Hallands län.

Sunnerbo härads dombok

Föreningen Bjäre Släktring
Bjäre Släktrings verksamhetsområde är i första hand socknarna i Bjäre härad i nordvästra Skåne.

DIS-Småland
Välkommen till DIS-Småland. Vi är en förening inom DIS, för i huvudsak Småland och Öland.

Skånes Släktforskarförbund
är ett sammanhållande organ för släktforskare verksamma i Skåne eller som arbetar med skånsk källmaterial.

ScanGen – Skånsk Släktforskning
Förutom en bra efterlysningssida finns här också många bra länkar till olika föreningar och forskningsområden.

Kronobergs Genealogiska Förening
med information om innehållet i deras databas.

Jönköpingbygdens Genealogiska Förening

Odensjö
Rolf Carlssons hemsida med diverse information.

Mark Härads Släktforskarförening

Kinds Forskarklubb

Kulturmiljöbild
Riksantikvarieämbetets databas med kulturmiljöbilder. Materialet utgörs i huvudsak av bilder från Riksantikvarieämbetets antikvarisk-topografiska arkiv med 40 000 bilder.
inlagd 2002-11-14