Halland på Internet

<< tillbaka till Länktips för släktforskare

Halland på Internet

Hallands bildningsförbund
Hallands bildningsförbund är folkbildningens intresse- och branschorganisation i Hallands län.
(länk uppdaterad 2023-10-05)

Hallands kulturhistoriska museum
har som huvuduppgift att dokumentera och handlägga ärenden rörande länets folkkultur med jakt, fiske, jordbruk, lanthushållning, byggnadsskick, textilier, folkkonst samt Varbergs historia.
Länsmuseet Varberg är inrymt i slottsbyggnaderna på Varbergs fästning.
(länk uppdaterad 2023-10-05)

Halmstad-Bolmen Järnvägen
Halmstad-Bolmen Järnväg, HBJ, var en smalspårig järnväg (spårvidd 1067 mm), 65,9 km lång med huvudbana från Halmstad till Bolmens järnvägsstation. Den byggdes som privat järnväg 1889, förstatligades 1947 och lades ner 1966.
(länk uppdaterad 2023-10-05)

Kulturmiljö Halland
Vår uppgift är att skydda och utveckla de kulturhistoriska värden och kvaliteter som finns runt omkring oss ute i kulturlandskapet, städer, samhällen och på landsbygden.
(länk uppdaterad 2023-10-05)

Svensk Lokalhistorisk Databas
innehåller kommunal- och sockenstämmoprotokoll från samtliga socknar/kommuner i nuvarande Hallands län samt från de som flyttades från Halland på 1970-talet, sammantaget 101 socknar/kommuner. Databasen uppdateras hela tiden med nytt material så fort det är granskat och klart och kommer, när det halländska materialet är klart, att omfatta ca 130 000 protokoll, varav ca 65000 kommunalstämmoprotokoll och ungefär lika många sockenstämmoprotokoll.
(länk uppdaterad 2023-10-05)

Södra Hallands Släktforskningsring
Föreningen bildades 1975 av deltagarna i en studiecirkel. I dag är vi över 170 medlemmar, och vårt mål är att tillgodose medlemmarnas släktforskarintressen i södra Halland.
(länk uppdaterad 2023-10-05)