Filmer

Som hjälp för släktforskare i Halland har Hallands Släktforskarförening producerat några korta filmer. Länkar till filmerna hittar du på den här sidan.
Vår ambition är att göra instruktionsfilmer för de olika avsnitten i vår Medlemsportal, men även andra filmer som rör släktforskning lägger vi ut här.
Arbetet med instruktionsfilmerna har nyligen påbörjats och vi fyller på efterhand som de blir klara.

Instruktionsfilm bli medlem i HSF

Se här varför du ska bli medlem och hur du gör när du anmäler dig.
Till instruktionsfilmen om att bli medlem i Hallands Släktforskarförening
Cirka 3 minuter.

Filmen om Hallands Släktforskarförening

Filmen om Hallands Släktforskarförening är en kort film om vår förening, fylld med en härlig mix av gamla och nya bilder och om vår verksamhet i stort.
Till filmen om Hallands Släktforskarförening
Cirka 4 minuter.

Hallands Släktforskarförening på Facebook

Hallands Släktforskarförening har både en sida och en grupp på Facebook. Genom sidan får du aktuella nyheter och information från föreningen och i gruppen Halländska SläktFrågor HSF kan du själv både delta i och ta del av allt som rör halländsk släktforskning. Vi berättar mer i den här filmen.
Till filmen om Hallands Släktforskarförening på Facebook
Cirka 4 minuter.

Medlemsportalen

Skapa inlogg till Medlemsportalen

Efter att ha blivit medlem i Hallands Släktforskarförening har man gratis tillgång till den unika medlemsportalen. Vi visar här hur man skapar ett inlogg till portalen.
Till filmen om hur man skapar inlogg till Medlemsportalen
Cirka 1 minut.

Sök födda, vigda och döda i Medlemsportalen

I den här filmen visar vi tips på hur man söker födda, vigda och döda i Hallands Släktforskarförenings unika medlemsportal.
Till filmen om att söka födda, vigda och döda i Medlemsportalen
Cirka 6 minuter.

Sök i bouppteckningsregistret

Efter att ha sökt bland födda, vigda och döda är ofta nästa steg att söka i bouppteckningarna. I den här filmen visar vi hur man söker i bouppteckningsregistret i Hallands Släktforskarförenings Medlemsportal.
Till filmen om bouppteckningar i Medlemsportalen
Cirka 4 minuter.

Sök i emigrantregistret

Många av våra anor lämnade Sverige för att söka lyckan i något annat land. I den här filmen visar vi hur man söker i emigrantregistret i Hallands Släktforskarförenings Medlemsportal.
Till filmen om emigranter i Medlemsportalen
Cirka 4,5 minuter.

Sök i Hallandsfarares Information

Sedan september 1986 har Hallands Släktforskarförening gett ut medlemstidningen Hallandsfarares Information. Där finns information om verksamheten, intressanta artiklar, släktutredningar, efterlysningar, släktforskningstips, artiklar om halländsk kultur- och hembygdshistoria och mycket annat. Innehållet i alla tidningarna är sökbart. I den här filmen visar vi hur man söker.
Till filmen om Hallandsfarares Information
Cirka 5 minuter.

Sök i båtsmansregistret

Har du båtsmän i din släkt? Båtsmansregistret i vår Medlemsportal kan innehålla just de uppgifter som du söker.
Vår handledningsfilm handlar om halländska båtsmän. I filmen visar vi hur du söker i vårt båtsmansregister. Registret innehåller också uppgifter om och ibland bilder på de olika fartygen.
Till filmen om båtsmansregistret
Cirka 7 minuter.

Sök i antavleregistret

Vad är en antavla? Den frågan kan de flesta släktforskare svara på, men hur den ser ut kan variera. I vår nya handledningsfilm, som handlar om antavlor i Medlemsportalen, visar vi olika exempel. Vi visar också hur man söker bland de över 200 antavlorna.
Missa inte möjligheten att söka bland alla dessa halländska antavlor i Medlemsportalen – kanske hittar du någon av dina anfäder i någon av dem?
Till filmen om halländska antavlor
Cirka 7 minuter.

1729-böckerna – så här använder du dem

Hallands Landsbeskrifning 1729 är en unik dokumentation som speglar Hallands socknar och gårdar året 1729. Den här handledningsfilmen visar hur du söker i och använder dig av böckerna.
Till filmen om 1729-böckerna
Cirka 8,5 minuter.

Lär dig mer om mantalslängder

När de vanliga kyrkböckerna sinar är mantalslängderna nästa steg att bekanta sig med. I vår film om mantalslängderna beskriver vi vad en mantalslängd är, i vilket syfte den gjordes och visar några exempel.
Till filmen om mantalslängder i Medlemsportalen
Cirka 12 minuter.

Sök bland Sperlingsholms arrendekontrakt

Strax utanför Halmstad ligger det vackra godset Sperlingsholm. Många kanske inte känner till att det finns en hel del gamla handlingar bevarade där, bland annat en mängd arrendekontrakt. Dessa finns tillgängliga i Hallands Släktforskarförenings Medlemsportal, vilket den här filmen berättar mer om.
Till filmen om Sperlingsholm
Cirka 8,5 minuter.

Övriga filmer

Moder okänd

Inför Släktforskardagarna 2017, som arrangerades av Hallands Släktforskarförening, gjorde några representanter för föreningen en film om hur de sökte efter en okänd moder – och hur de lyckades!
Till filmen Moder okänd
Cirka 11 minuter.

Bildspel om HSF vid SFD2017

Under Släktforskardagarna 2017 i Halmstad rullade en presentation om Hallands Släktforskarförening på skärmarna i Halmstad Arena. Föreningen utvecklas fortlöpande, detta är en överblick om vad som gällde 2017.
Till bildspelet om HSF vid SFD2017
Cirka 13 minuter.