Forskning i våra nordiska grannländer

Danmark

Statens arkiv i Danmark
Med information om Rigsarkiv och Landsarkiv i Danmark.
Rigsarkivet har mange af de vigtigste kilder til slægtsforskningen og det er ofte muligt at finde rigtigt mange oplysninger om sin slægt.

Diplomatarium Danicum
Diplomatarium Danicum är en modern källutgåva, som innehåller alla diplomer (brev med rättsstiftande innehåll) som berör dåvarande Danmark, dvs. det nuvarande konungariket, Skåne, Halland och Blekinge samt Sønderjylland, i kronologisk ordning till och med 1412. För oss hallänningar finns mycket intressant att läsa.

Dansk Demografisk Database
Folketællinger 1769-1930
Kirkebøger
Udvandrede
Invandrede

Slægtshistorisk forening før StorKøbenhamn

Københavns Stadsarkiv
Københavns Stadsarkiv er et kulturhistorisk arkiv, hvis formål er at modtage skriftligt kildemateriale, der har betydning for københavnerne og deres bys historie, samt at gøre det tilgængeligt for myndighederne, offentligheden og forskningen.

Norge

Digitalarkivet är Arkivverkets publiceringskanal för arkivmaterial.
Gratis att använda och tillgängligt för alla.
https://www.digitalarkivet.no/

Finland

Riksarkivets digitaltjänst
http://digi.narc.fi/digi/?lang=sv_SE