Detta är ett läshjälpsdokument med namn och ord från åren mellan 1695 och 1699.

Anders
1695
Anna
1699
Anna
1699
Andersdottr
1705  
Anderss
1720  
April
1695
Arbets-karlens
1750  
Arfwedsson
1710
Arfwid
1698
Barck
1715
Bengta
1695
Båttzms
1720
bäck
1720
Börge
1715
Börta
1699
Cammarherrens
1740  


Camnärens
1740
Canbergs
1740
Cathrina
1715
Christina
1715
Clevins
1740
Copulerades
1698
Cronobagaren
1740
Dato
1695
dygdälskandhe
1695
Een
1715
Eketanga
1695
Ellena
1716
Elsa
1714
Elsa
1715
Fammarp
1695
Fiskarens
1750
Fiskers
1750
Fullman
1710
Gunell
1695
Hans
1710
Hanskemakare
1705
Hansson
1699
Hansson
1705
Helgie
1710
Helofsdotter
1714
Holmelin
1720
Hr
1695
Hr
1695
Hårsabek
1713
Ingebor
1699
Ingier
1695
Jakop
1699
Jon
1699
Jungfru
1695
Jöns
1695
Kannestöpare
1705
Karin
1695
Kielmans
1750
Kierstin
1695
Knäfell
1695
lars
1695
Lars
1695
Lars
1710
Lars
1713
liustes
1695
Looklo
1705
Maiera
1740
Margareta
1695
Mauritz
1695
Mellby
1695
Nehrin
1715
Niels
1695
Niels
1699
Nielsdotter
1720
Niels dotter
1750
Novemb
1695
och
1695
Olsdotter
1695
Olufsson
1720
Paul
1720
Per
1713
Pers
1716
Pernilla
1698
Peruquemakarens
1720
Pijgan
1695
Påttemakare
1705
Pär
1695
Pärss
1695
Qwartermästaren
1740
Qvidings
1720
Qwiberg
1750
Rams
1750
Reinholt
1720
Rådm
1710
Rådm
(hr Rådm Carl)
1705
sammastädes
1699
sampt
1695
Steen
1720
Swenss
1695
Thorssons
1705  
Tinckel
1720
Tornwäcktarens
1740
Trina
1710  
Trolofwades
1695
Trotzig
1705
Tysk
1705
Ulrica
1740
Uphängt
1740
Uthus
1740
Widh
1695
Wigdes
1695
Wächtars
1715
Wächtars
1705  
Kexler
1740
Zijssa
1695
Zilla
1740
Åcka
1713
Åkarens
1720
änkan
1695
Öfraby
1695