Enkäten ”Vad tycker du om Hallands Släktforskarförening?” är avslutad!

Tack till alla er som tog er tid att fylla i och dela era åsikter genom Hallands Släktforskarförenings enkät. Ert deltagande är ett viktigt steg mot en starkare, mer levande och relevant släktforskningsförening i Halland. Den tid som ni lagt på att svara kommer att påverka Hallands Släktforskarförenings utveckling under en lång tid framöver och med svaren som underlag kommer styrelsen att kunna forma den halländska släktforskningens framtid inom föreningen.

Styrelsen för Hallands Släktforskarförening