Svenska Släktforskningssidor

Nättidningen Rötter
Denna nättidning ges ut av Sveriges släktforskarförbund. Här finns information om det mesta som rör släktforskning i Sverige.

Släktforskarnas arkiv
GF Genealogiska Föreningen
Sveriges släktforskarförteckning
Sveriges största förteckning med bidrag från 3500 forskare.
Sveriges församlingar genom tiderna

Sveriges Släktforskarförbund
Sveriges Släktforskarförbund är det sammanhållande organet för den svenska släktforskarrörelsen. Förbundets huvudsakliga uppgift är att ge stöd och service åt lokala släktforskarföreningar och regionala förbund. Sveriges Släktforskarförbund verkar för att sprida kännedom om släktforskningen som kulturfaktor, ideell rörelse och vetenskap och är de anslutna släktforskarföreningarnas röst i kontakten med myndigheter och beslutsfattare.
Sveriges Släktforskarförbund driver släktforskarportalen Rötter och ger ut tidningen Släkthistoriskt Forum och Släktforskarnas årsbok (Sveriges Släktforskarförbunds årsbok).

Atlas över rikets indelningar i län, kommuner, församlingar och tätorter
Producerad av Statistiska centralbyrån och Lantmäteriet KartCentrum, andra utgåvan, april 1992.
Församlingskarta och tätortskarta för Halland finns på sidorna 38–39.

Porträttskola
Vi har väl alla gamla foton i våra gömmor. Vem var det och när togs bilden?
Följ med i vår porträttskola och lär dig tolka bilden.

DNA
Släktforska med DNA kräver kunskap. Frågorna är många och vi skall försöka ge svar på några av dem.

Sjukdomsnamn på latin
Latinska dödsorsaker
Äldre namn på sjukdomar.