Latin för släktforskare

”Latin för släktforskare ”, ” en hjälpreda för kyrkboksläsare och personer som forskar i gamla dokument”, av Jorge Lintrup.
Skriften ”Latin för släktforskare” av Jorge Lintrup, Stockholm.
Jorge Lintrups förteckning över latinord.