Läshjälp

Läshjälp

Släktforskning utövas mer och mer med hjälp av dator, till exempel genom ArkivDigital, Ancestry eller egen digitalfotografering. Men det är lika knepigt att läsa handstilen i äldre dokument på datorskärmen såväl som direkt ur källskriften och tyvärr finns det bara ett sätt att lära sig, övning och åter övning.

Exempel från 1695: Trolofwades
Exempel från 1641: Uggen (veckan

Man kan emellertid ganska enkelt skapa ett dokument med ”utklipp” av enskilda ord eller fraser att använda som hjälp vid läsproblem. Att ha detta dokument vid sidan av den text man skall läsa är ett effektivt sätt att arbeta på. Här har vi lagt ut två läshjälpsdokument. Ett med namn och ord från åren mellan 1695 och 1699 som vi kallar ”Läshjälp-kyrkböcker” och ett med namn ord och siffror för åren mellan 1635 och 1646 som vi kallar ”Läshjälp-Danmark” efterson Halland fram till 1645 hörde till Danmark och källorna finns på Rigsarkivet i Köpenhamn.

Detta är ett läshjälpsdokument med namn ord och siffror för åren mellan 1635 och 1646.

Läshjälp kyrkoböcker

Läshjälp kyrkoböcker

Läshjälp dansk text – före 1645

Läshjälp dansk text