Vi behöver hjälp med ett av föreningens viktigaste arbete!

Vi behöver utöka vår städpool!

Ju fler vi blir – desto mer sällan behöver du städa.
Städningen sker fredag, lördag eller söndag, enligt schema. Välj själv dag!
Det mesta är flexibelt – går att byta med varandra.

Ta kontakt med Margot Westerlund, 070-7907373 eller Gun på kansliet.