Försäljning av CD-skivor

Nu säljer vi följande CD-skivor för 50 kr styck. Skicka din beställning till vårt kansli.


Charta Sigillata, Halländskalysningssedlar
Hallands läns landskontor EI:165-215 (1733-1748)

Halländska fånglistor
Hallands läns landskansli Aia:40-77 (1802-1839) del II 1824-1824
Hallands läns landskansli Aia:40-77 (1802-1839) del I 1802-1824

Krigsarkivet
Rotehandlingar södra kompaniet Rote 1-37
Rotehandlingar södra kompaniet Rote 38-83
Rotehandlingar södra kompaniet Rote 83-135
Rotehandlingar norra kompaniet Rote 1-44
Rotehandlingar norra kompaniet Rote 45-99
Bestraffningsrullor norra (1819-1828) o södra (1829-1824, 1876-1895)

Rigsarkivet i Köpenhamn, Extra skattemantaller
Halmstad län Pk 44, Regnskaper 1634-1637
Halmstad län Pk 45, Regnskaper 1637-1640
Halmstad län PK 46, Regnskaper 1640-1643
Halmstad län PK 47, Regnskaper 1643-1645
Halmstad län PK 48, Regnskaper 1645
Halmstad län PK 50, Ekstraskattemandtaller 1603-1617
Halmstad län Pk 52, Ekstraskattemandtaller 1627-1630
Halmstad län Pk 54, Ekstraskattemandtaller 1635-1639
Halmstad län Pk 55, Ekstraskattemandtaller 1639-1645

Rigsarkivet i Köpenhamn, Byfogderäkenskaper
Varberg, Halmstad,Kungsbacka, Falkenberg, Laholm, Laholms fästningar

Halmstad stad, diverse handlingar
Halmstads jordar spridda år 1666-1790-tal jordeböcker 1646, 1674 mfl
Borgarförteckning 1703, mantalslängd 1698, uppbörd 1757 mm