Nyheter i Medlemsportalen

Under augusti 2021 har det tillkommit en hel del nytt i Medlemsportalen. Här kan du se vad som är nytt.

Placering Nyhet
Alla församlingar
Församlingssidor. Högerspalten gemensam för alla församlingar, vänsterspalten unik för varje församling
Församlingar i Himle härad Himle häradsrätts avskrifter
Falkenberg Falkenbergs stadsgårdar
Ljungby Historik över gårdar och släkter i Stum och Lastad (Ljungby församling). Ivar Larssons antavla 88
Okome Rosengrens gårdsgenealogi
Sibbarp Historik över gårdar och släkter i Folkared (Sibbarps församling).
Ivar Larssons antavla 89
Samtliga församlingar för gamla Halland Herdaminne
Samtliga församlingar för gamla Halland Gods och gårdar 1939
Samtliga församlingar för gamla Halland Gods och gårdar 1945
Samtliga församlingar för gamla Halland Gods och gårdar 1948
Västbo härad Gods och gårdar 1943
Halmstads, Tönnersjö, Höks, Årstad, Faurås och Himle härader Ledningsböcker
OnsalaGårdsgenealogi 1-8 samt hemman och gårdar
Lindberg Lindhov och dess innehavare. Ivar Larssons antavla 94
Spannarp Historik över Nackhälle 2. Ivar Larssons antavla 92
Spannarp Gårdsnamn i Spannarp och deras ursprung. Ivar Larssons antavla 93
Spannarp Historik över Kärragård m.fl. gårdsforskning. Ivar Larssons antavla 95
Tvååker Historik om Hägared och dess ägare. Ivar Larssons antavla 91
Alla församlingar Mantalslängder avfotograferade samt länkar till SVAR och ArkivDigital
Skrea Rosengrens gårdsgenealogi