Tips från DIS Syd

DIS Syd gör intervjuer på Facebook. Ett par program finns redan inspelade och fortsättning följer enligt nedan. Inlogg till Facebook krävs.

Nedan informationen om våra direktsända intervjuer på Facebook:
www.facebook.com/ForeningenDISSyd
Det närmaste programmet ser ut:
26 aug 2020 kl 16:15 Hans-Göran Nilsson, Ordförande i Skånes Släktforskarförbund
9 sept 2020 kl 16:15 Mats J Larsson, Redaktör för Diskutabelt i DIS Syd
16 sept 2020 kl 16:15 Jan-Eric Bruun, arkivarie på Riksarkivet/Lunds Landsarkiv
22 sept 2020 kl 16:15 Erland Ringborg, Släktforskarförbundets ordförande
Och fortsätter med olika funktionärer inom DIS och externa organisationer.
Det blir en i veckan, oftast kl 16:15 mitt i veckan. C:a 30 minuter.
Vi riktar oss till alla, och vårt mål är att väcka intresset för släktforskning hos fler, och även att ge information till befintliga medlemmar.
Befinn dig på vår Facebooksida vid tiden för intervjun, eller se intervjuerna i efterhand.
Torgny Larsson och Magnus Hellblom
Dis Syd