Härlig höst med Hallandsfararen!

September står för dörren och med den ett nytt nummer av Hallandsfarares Information. Som vanligt fyllt med en blandad släktforskarkompott. Både föreningsinformation och spännande artiklar bjuds du på när du sätter dig till rätta och bläddrar i tidningen.
Vad sägs till exempel om möjligheten att gå på kurs eller lyssna på föredrag på distans? I dessa coronatider vet vi ännu inte hur det blir, men olika möjligheter står nu till buds. Gert Edbertsson berättar om våra digitala erbjudanden.
Innehållet i vår unika medlemsportal växer hela tiden, vilket Ulf Josefsson berättar om. Har du inte provat den ännu så är det hög tid nu. På vår hemsida finns nu dessutom instruktionsfilmer både hur du skapar ett inlogg och hur du gör när du söker i portalen.
I Hallandsfararen får du också stifta bekantskap med dels vår nye bibliotekarie Kent Maltin och dels den kände släktforskaren Håkan Skogsjö, som nu söker sina halländska rötter.
En ovanlig stortjuv berättar Sven-Arne Svensson om och fortsättningen om självmorden i Falkenberg får du också ta del av i det här numret. Nästan deckarstatus på de artiklarna men de är faktiskt hämtade från verkligheten!
Torgny Erling berättar om kyrkoherde Simon Hög, vars gravhäll han hoppas få restaurerad.
Detta och mycket annat kan du läsa om i septembernumret av Hallandsfarares Information. Snart i våra brevlådor, men du vet väl att du redan nu kan ta del av den via vår medlemsportal.
Trevlig läsning!