Halländska gränstrakter

Har du anor i de Halländska gränstrakterna?

Kolla då på länkarna till våra grannars hemsidor, så kanske du får hjälp, tips och idéer som tar din släktforskning vidare.

Två nya länkar om domböcker uppmärksammas denna gång:

Kinds härads dombok: Sökbart register som just nu omfattar åren 1634-1681, men efterföljande år är påbörjade

Sunnerbo härads dombok: Innehåller främst avskrifter från 1600-talet, med länkar till Arkiv Digitals bilder, så att läsaren själv kan kontrollera avskriften.