Sperling Bengtsson

Sjöman, målare, släkt- och hembygdsforskare.

En första plansch på Sperling Bengtsson togs fram 1997 till Släktforskardagarna i Helsingborg, då Sperling fick mottaga Viktor Örnbergs pris. Denna omgjorda del gjordes 2007. Båda skärmarna har gjorts av Barbro Maijgren.