Pehr Osbeck

Skeppsprästen och Linnélärjungen som slutade som kyrkoherde vid Hallandsåsen.

Släktuppgifterna på Pehr Osbeck har sammanställts av Barbro Maijgren.
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.