Käthe Norborg

Lärarinna vid Flickskolan i Halmstad, vars stora intresse var att teckna och måla.

Planscherna på Käthe Norborg togs fram till Släktforskardagarna i Linköping år 2000.
Släktutredningen har troligtvis gjorts av Rolf Ekelund.
Skärmarna har gjorts av Charlotte Lindgren.