Joakim Severinsson

Skeppsbyggmästare, ansvarig bl a för bygget av Ostindiefararen Götheborg III.

Planscherna på Joakim Severinsson togs fram till Släktforskardagarna i Göteborg 2005.
Släktutredningen har gjorts av Arne Severinsson och Evelyn Hardenmark.
Skärmarna har gjorts av Barbro Maijgren.