Ingemund Bengtsson

Cykelfabriksarbetaren som blev jordbruksminister, arbetsmarknadsminister och talman.

Planscherna på Ingemund Bengtsson togs fram till Släktforskardagarna i Ronneby 2003.
Släktutredningen har gjorts av Ivar Larsson.
Skärmarna har gjorts av Charlotte Lindgren. En senare skärm har gjorts av Barbro Maijgren år 2012.