Halmstadgruppen

Sextetten som aldrig sprängdes. Sven Jonsson, Stellan Mörner, Waldemar Lorentzon, Axel Olson, Erik Olsson och Esaias Thorén.

Planscherna på Halmstadgruppen gjordes till släktforskardagarna i Karlstad 1999.
Sven Jonsson: Släktutredningen har gjorts av Evelyn Hardenmark.
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.
Stellan Mörner: Evelyn Hardenmark har sammanställt uppgifterna.
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.
Waldemar Lorentsson: Släktutredningen har gjorts av Bertil Gustavsson, Yvonne Fries och Evelyn Hardenmark.
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.
Axel och Erik Olsson: Släktutredningen har gjorts av Bertil Gustavsson och Evelyn Hardenmark.
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.
Esaias Thorén: Släktutredningen har gjorts av Ingrid Thorén (en svägerska).
Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.