Erik Rasmusson

Direktör vid AB Tetra-Pak, författare och hedersdoktor.

Planschen på Erik Rasmusson togs fram till Hallands Släktforskarförenings 30-årsjubileum i Varberg 2012.

Släktutredningen har gjorts av Evelyn Hardenmark.

Skärmen har gjorts av Barbro Maijgren.