Församlingar

Välj församling att visa:

Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Tjärby SCB 138110

  • Pastorat: Veinge
  • Härad: Höks
  • Fögderi: Laholm
  • Kommun: Laholm

    Tjarby-kyrka-2012-foto-Elisabeth-Fagerberg
    Tjärby kyrka.  Foto: Elisabeth Fagerberg 2012.


Kyrkoböcker Omfattar    Ingår i Hallands Befolkning 2017
Husförhörslängd  börjar 1790  
Födelsebok         1685-1991 1685-1778, 1781-1940
Vigselbok          1695-1991 1695-1950
Dödbok         1686-1991 1686-1940

Tjärby födda 1685-1722 ingår i Veinge CI:1
Tjärby födda 1722-1747 ingår i Veinge CI:1
Tjärby födda 1748-1778 ingår i Veinge CI:1
Tjärby vigda 1695-1722 ingår i Veinge CI:1
Tjärby vigda 1722-1747 ingår i Veinge CI:2
Tjärby vigda 1748-1780 ingår i Veinge CI:3
Tjärby döda 1686-1722 ingår i Veinge CI:1
Tjärby döda 1722-1747 ingår i Veinge CI:2
Tjärby döda 1748-1780 ingår i Veinge CI:3

 

Hembygdsböcker


Ort och gårdsnamnsregister för Tjärby