Församlingar

Välj församling att visa:

Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Släp SCB 138405

  • Pastorat: Vallda
  • Härad: Fjäre
  • Fögderi: Fjäre

Kommun: Kungsbacka

Slps kyrka foto Sven-Arne Svensson 2012

Kyrkoböcker Omfattar   Ingår i Hallands Befolkning 2017
Husförhörslängd börjar 1754  
Födelsebok        1718-1991 1718-1741, 1754-1934
Vigselbok          1718-1991 1718-1962
Dödbok         1718-1991 1718-1928

  

Hembygdsböcker
Ort och gårdsnamnsregister för Släp