Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Ettarps glasbruk

I närmare 15 år har en projektgrupp på åtta personer forskat om ett av Hallands mest okända industriprojekt: Ettarps glasbruk som var verksamt i Nissadalen i nuvarande Halmstads kommun i mitten av 1700-talet.. Forskningen har resulterat i en bok på 440 sidor som blivit ett unikt tidsdokument över ett stycke halländsk industrihistoria, folket i en bygd och den inflytelserika familjen Haberman. De som skrivit boken är Arne Andersson, Håkan Håkansson, Ulf Håkansson, Pär Lindblad, Gunnar Olsson, Bo G Persson, Gunilla Simonsson, Birgitta Wiman.Ettarps glasbruk


Boken om Ettarps glasbruk och familjen Haberman har utsetts till Hallands bästa hembygdsbok 2012 och ska få vara med vid Göteborgs bokmässa i höst och tävla om utmärkelsen 2012 års bästa svenska hembygdsbok.

 

Boken kommer att presenteras för hembygdsföreningarna i Halland, förslagsvis vid något kretsmöte. Söndag 12 maj kommer boken att presenteras vid Falkenbergskretsens årsmöte.

Halländska kyrkoböcker på CD

Husförhörslängderna i alla Hallands församlingar är digitalfotograferade från 1860 fram till dess att de upphörde 1895 och då ersattes av församlingsböckerna, som fortsättningsvis också är digitalfotograferade fram till 1935. Detta innebär att man kan följa en familjs utveckling på en viss gård från 1935 och bakåt i tiden så långt som kyrkoböckerna sträcker sig.

Husforhor - malning av Knut Ander

Husförhör - målning av Knut Ander

Husförhör hölls av kyrkans präster från slutet 1680-talet fram till slutet av 1800-talet. Alla vuxna personer måste en gång om året delta i husförhör. Prästen samlade församlingsborna och hade då i uppgift att bl.a. kontollera läskunnighet och kunskaper i katekesen och betygsatte vars och ens kunskaper. Vid husförhöret gick prästen igenom församlingsboken och kontrollerades dess uppgifter.

Husförhörslängden fördes över varje församling. Den kunde vara uppdelad i flera böcker om församlingen var stor. Hushållen är noterade gård för gård på landet och tomt för tomt i städerna. Såväl socknarna på landet som stadsförsamlingarna (särskilt de sistnämnda) är ofta uppdelade i rotar, bestående av ett antal gårdar respektive tomter.

I husförhörslängden finns uppgifter om samtliga personer i socknens alla hushåll, både familjemedlemmar och tjänstefolk. Husförhörslängderna är ett mycket användbart hjälpmedel i släktforskning då det här framkommer vilka personer som bodde i samma hushåll och flyttningsuppgifter, varifrån vid inflyttning och vart vid utflyttning, med datum och nummer i flyttlängden. Där infördes anmärkningar om frejd (anseende, medborgerligt förtroende), om till exempel begångna brott.

Mejla din beställning till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.