Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Halländska socknar - Östra Karup

Av Stig Edenfur

 

Östra Karups socken tillhör landskapet Halland men Kristianstads län. Socknen ligger till större delen på Hallandsåsens nordsluttning, men socknens tätast befolkade del är den relativt smala remsa slättbygd, som utbreder sig från åsens fot till Stensån, som bildar sockengräns norrut. Socknens yta utgör knappt 44 kvadratkilometer. Befolkningstalet har varierat kraftigt. År 1866 uppgick folkmängden till 1456 inv. Den hade 1954 sjunkit till 1135 inv. År 1999 var folkmängden 1996 invånare. Ökningen under det senaste halvseklet beror på att villaområden utbyggts i Karups by och i strandskogen vid Hemmeslöv.

Halländska socknar - Skällinge

av Kent Sjöberg, ordf. i Skällinge hembygdsförening

 

Skällinge ligger i Varbergs kommun, ca 2 mil öster om Varberg, just där slättbygden övergår till skogsbygd. Idag bor här ca 1000 personer. De flesta har sin utkomst inne i Varberg, men ett antal småindustrier finns bl.a. Östergrens och Beta pedagog. Här finns skola, bank, post och affär samt en pizzeria.

Halländska socknar - Snöstorp

av Ture Gustavsson

 

Sockennamnet Snöstorp är lånat från kyrkbyn med samma namn. Namnet har under seklernas lopp ändrat stavning och uttal, inte minst efter att ha fått ny nationalitet. Så tillexempel stavades namnet Snidstrup 1595. Jöran Sahlgren anser att första ledet kan vara ett mansbinamn: Snidh(er) eller Snedh(er), en sned person. Bygden har gamla krigiska anor, inte minst i samband med slaget vid Fyllebro 1676.

Halländska socknar - Veinge

av Bertil Nilsson, Veinge

 

Veinge och Tjärby har varit pastorat sedan urminnes tider, men 1998 blev de en församling som heter Veinge-Tjärby församling. Jag kommer här att skriva om gamla Veinge.

 

Kyrkan i Veinge är sedan 1100-talet, den är ca 800 år. Det blir ungefär 25 generationer som levt och dött under den tiden. Tanken svindlar när man tänker på alla dessa människor som under den tiden haft kyrkan som samlingsplats.

Halländska socknar - Fagered

 

Fagereds socken utgör en gränsbygd till Västergötland och det gamla Sverige. Om namnets betydelse säger såväl Johan Kalén som Jöran Sahlgren att namnet kommer av "den fagra (vackra) röjningen", var då denna fanns? Namnformerna har växlat: Fagraryth under 13 och 1400-talen och Fauröd under 1500-talet. Sedan Halland blev svenskt har namnformen varit Fagered med olika stavningar. Sahlgren tror att byn Fare, till vilken även Fagereds prästgård hör, har varit den ursprungliga kyrkbyn och därmed givit namn åt socknen.