Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Janne Rydberg

en världsberömd hallänning, av Ingemar Rosengren

 rydberg2

Johan Robert (Janne) Rydberg föddes 1854 i Halmstad och dog 1919 som professor i fysik (1901-1919) i Lund. Han är världsberömd såsom upptäckare av Rydbergskonstanten ( R = 10,973731534 *106 m-1 )– ett tal som ingår i formeln för varje atoms eller grundämnes spektrum och har en grundläggande betydelse för forskningen, framför allt inom atomfysiken. Han var på förslag att få Nobelpriset i fysik men gick miste om det, framför allt därför att betydelsen av hans upptäckt inte stod helt klar för den vetenskapliga världen förrän efter hans död. Ett annat tecken på hans betydelseär att han fått ge namn åt en krater på månen. Så vitt jag vet är han den ende hallandsfödde som vederfarits denna ära.

 

Jannes far Sven Rydberg var från ca 1813 bodbetjänt, senare handelsbokhållare, i Halmstad och från ca 1840 köpman där, i förmodligen ganska blygsam skala. Han dog när sonen bara var fyra år gammal och en dotter sex. Modern Maria Beata bodde kvar i Halmstad till sin död. I stadens husförhörslängder är flerstädes antecknat att hon var fattig. Janne sattes i skola och fick trots moderns fattigdom fortsätta i stadens läroverk där han 1873 tog studenten med mycket vackra betyg. Han studerade sedan i Lund och blev som sagt professor där. Det är inte bara jag som har funderat över vem som kan ha bekostat hans studier. Man har gissat på någon rik släkting. Men jag tror mig ha funnit att han nog inte hade någon sådan. På moderns sida fanns definitivt ingen. Hans far far var bonde i Västergötland och troligen relativt välbergad, men död sedan länge. Han hade en farbror Göran som var läkare i Stockholm, men han dog tidigt. En farbror Jonas, kallad Johan, var liksom fadern köpman i Halmstad, men redan 1820 lämnade han hustru och barn för någon okänd ort, troligen i utlandet. En tredje farbror Petter tog över fädernegården, men inget tyder på att han hade råd att bekosta en brorsons studier.

Jag har letat reda på Janne Rydbergs anor tre generationer bakåt och resultatet av detta redovisas nedan.

 

Proband

1. Johan Robert Rydberg, professor, f 1854 i Halmstad (N), d 1919 i Lund (M), gift 1886 med Lydia Carlsson, f 1856, dotter till Josef Albert Carlsson, provinsialläkare i Kungsbacka (N).

 

Generation I

2. Sven Rydberg, handlanden i Halmstad, f 1797 i Synnerby sn ®, d 1858 i Halmstad, gift 1849 i Halmstad med

3. Maria Beata Andersdotter, f 1813 i Kungsbacka, d 1891 i Halmstad

 

Generation II

4. Johannes Rydberg, bonde i Synnerby, senare i Sävedalen, Vinköl sn ®, f 1760 i Vinköl, d där 1815, gift 1790 i Vinköl med

5. Stina Pettersdotter, f 1766 i Vinköl, d där 1836

6. Andreas Nilsson, arbetskarl i Kungsbacka, f 1780 i Fröjered sn ®, d 1834 i Kungsbacka, gift där 1810 med

7. Kerstin Börjesdotter, f 1787 i Lindberg sn (N), d 1852 i Kungsbacka

 

Generation III

8. Jonas Bengtsson, torpare i Synnerby, gift med

9. Stina Jakobsdotter

10. Petter Svensson, torpare i Synnerby, gift med

11. Maria Olofsdotter

12. Nils Persson, torpare i Fröjered, f 1737, d 1807, gift med

13. Maria Persdotter, f 11749 i Acklinga sn

14. Börge Persson, torpare i Lindberg, f 171(8), d 1790, gift med

15. Karin Jonsdotter, f 1745, d 1822

 

Ove Rydberg i Göteborg tackar jag för betydande hjälp med ovanstående. Oves morfars far var Johan Viktor Rydberg, från 1843 bosatt i Varberg och ledamot av stadsfullmäktige där. Johan Viktor var son till ovannämnde Jonas (Johan) Rydberg.