Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Antavla för Anna Löndahl

 

Proband

1. Anna Löndahl, f 1880 i Munkagård, Morup. Gift med Carl Bennedich.

Antavla för Carl Bennedich.

 

Exakt när och varför idén att skriva denna lilla artikel uppkom vet jag inte, men det hela började i min hustrus morfars vedbod. Där hängde en tavla som vi nu har i vår ägo. På denna avbildas kungafamiljen och längst ner står texten "Minne af Bondetåget 1914". Hur detta så småningom kom att utmynna i lite halländsk släktforskning är vad det här skall handla om.

Janne Rydberg

en världsberömd hallänning, av Ingemar Rosengren

 rydberg2

Johan Robert (Janne) Rydberg föddes 1854 i Halmstad och dog 1919 som professor i fysik (1901-1919) i Lund. Han är världsberömd såsom upptäckare av Rydbergskonstanten ( R = 10,973731534 *106 m-1 )– ett tal som ingår i formeln för varje atoms eller grundämnes spektrum och har en grundläggande betydelse för forskningen, framför allt inom atomfysiken. Han var på förslag att få Nobelpriset i fysik men gick miste om det, framför allt därför att betydelsen av hans upptäckt inte stod helt klar för den vetenskapliga världen förrän efter hans död. Ett annat tecken på hans betydelseär att han fått ge namn åt en krater på månen. Så vitt jag vet är han den ende hallandsfödde som vederfarits denna ära.