Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

 Varbergsprofiler

 

Alva Petersson, har tidigare gett ut två böcker om "Hus och människor i Varberg".
Under arbetet med den senaste boken gjorde hon också ett antal intervjuer med 12 kända varbergsbor. Intervjuerna ges nu ut som en CD-bok. 462 sidor.

Finns att köpa på vårt kansli eller hos Lars Löfgren i Varberg, tel. 073-821 45 64 e-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pris 200 kr      läs mer

logga släktforskardagarna FINAL RGB

2008 24 8k 2008 24 13m 2008 24 16b 2008 24 10k 2008 24 18b 2008 24 20b 2008 24 15m 2008 24 5k 2008 24 22b 2008 24 1m 2008 24 9k 2008 24 11m 2008 24 14k

Halländsk antavla 1

Anor från Söndrum, av Siv Björding

 

Följande är anor till min far Nils Sjunne Nilsson född på Kullagård Fammarp No 3, yngst i syskonskaran och sjunde barnet. Det framgår att gården varit i släkten sedan 1700-talet.

Halländsk antavla 2

Anor i Tvååker med omnejd, av Gunnel Johansson

 

Probanden i min antavla är min man Tor Johanssons mor Josefina Charlotta Johansdotter från Snickeregården i Fastarp, Tvååker.

"Snickerens" var en gästgivaregård och har gått i släkten sedan Halland blev svenskt – möjligen längre?

En förening för Snickeresläkten har bildats och träffas vart femte år. Mycket finns skrivet om denna gård. Kopior bl a på köpebrev och annat för släktforskaren intressant material har lämnats till HGF (numera Hallands Släktforskarförening) och förvaras i lokalen i Halmstad.

Halländsk antavla 3

Johanna Christina Andersdotter-s

Anor i Harplinge och Steninge med omnejd, av Sven Johansson.

När man har en släktgren i Harplinges och Steninges kusttrakter tänker i alla fall jag på Albert Olssons böcker om Tore Gudmarsson, där man får en bra inblick i det strävsamma livet för bönderna där i början av 1700-talet tillsammans med en spännande historia.

Johanna Christina Andersdotter som antavlan utgår ifrån är min farfars mormor. Hon gifter sig 1851 med Christian Jönsson f 1825 i Getinge, denna gren fortsätter bakåt i Getinge, eftersom kyrkoböckerna där brunnit upp är det mycket jobb att gå vidare där och jag har ännu långt ifrån tilräckligt med material för att publicera denna gren.

Halländsk antavla 4

Anor i Morups, Träslövs och Tvååkers socknar, av Leif Lundquist.

 

Probanden är min mormors farmors far Sven Nilsson född på Gåsakulla i Tvååker. Ivar Larssons fantastiska bok "Tvååkergårdar" har fungerat dels om facit, dels som komplettering till min egen forskning. Träslövsboken 1971 har även den givit mig visst stöd gällande Apelviken och släkten Polin.

Halländsk antavla 11

från mellersta Halland, av Lennart Winér.

 

Denna antavla är hämtad mestadels från Drängsered, Vinberg, Stafsinge, Krogsered, Sibbarp och Skrea församlingar.

Halländsk antavla 15

Antavla för Johan Lindegren

 

Denna antavla är hämtad mestadels från Fagered Källsjö Nösslinge Okome Svartrå och Ullared församlingar. Ingemar Rosengren har med hjälp av Börje Angelstrand i Jönköping tagit fram denna antavla.

Halländsk antavla 16

för fäderneanorna till Carl Carlsson från Torpa.

 

Antavla för Carl Carlsson i Torpa Denna antavla redovisar probanden Carl Carlssons fäderne-anor. Hans möderne-anor följer i ett senare nummer av Hallandsfarares Information. Antavlan är upprättad av Åke Carlsson i Varberg, probandens sonson. Alla förekommande orter ligger i Hallands län.

Halländsk antavla 17

för Carl Aron Bengtsson från Stafsinge.

 

Alla i antavlan nämnda socknar ligger i Hallands län, såvida inget annat har angivits. Probanden är min morfars far. Ingemar Rosengren

Halländsk antavla 18

för möderneanorna till Carl Carlsson från Torpa, av Åke Carlsson.

 

Denna antavla redovisar probanden Carl Carlssons möderneanor. Hans fäderneanor har redovisats i nr 38 av Hallandsfarares Information. Antavlan är upprättad av Åke Carlsson i Varberg, probandens sonson. Alla förekommande orter ligger i Hallands län.

Halländsk antavla 19 och 20

för systrarna Beata Augusta Johansdotter och Bernhardina Johansdotter från Harplinge.

 

Denna antavla redovisar probanderna systrarna Beata Augusta Johansdotter och Bernhardina Johansdotters anor. Antavlan upprättad av Clara Mårtensson och Evelyn Hardenmark. Claras man Arnold är dotterson till Bernhardina, Evelyn är sondotter till Beata.

Halländsk antavla 21

för Alma Valborg Larsson från Steninge.

 

Denna antavla är upprättad av Anna Andersson, Särdal, Harplinge. Proband är min moder Alma Valborg Larsson född i Steninge.

Halländsk antavla 22

för Anders Birger Bengtsson född i Eftra.

 

Denna antavla är upprättad av Anna Andersson, Särdal, Harplinge. Proband är min fader Anders Birger Bengtsson född i Eftra.

Halländsk antavla 23

för Peter Alfred Johansson från Munkagård i Tvååker.

 

Denna antavla är upprättad av Gunnel Johansson, Box 3, 430 10 Tvååker, tel 0340-404 55. Probanden i antavlan är min man Tor Johanssons far Peter Alfred Johansson från Munkagård i Tvååker.

Halländsk antavla 24

för Augusta Svensdotter från Rolfstorp.

 

Denna antavla är upprättad av Ingemar Rosengren, Kungsgatan 20A, 302 45 Halmstad. Alla ovannämnda socknar ligger numera i Hallands län, utom Istorp som ligger i Västra Götalands län. Probanden är min mormors mor.

Halländsk antavla 25

Kan man bli mer släkt?, antavla från Fagereds pastorat av Börje Angelstrand.

 

Nedanstående antabell från Fagereds pastorat visar dels att en gård, även en arrendegård, ofta stannade i släkten i många generationer , dels att makar oftast söktes i egen eller närliggande socken.

Halländsk antavla 26

Anor från Knäred och angränsande socknar, av Inga Isaksson

Halländsk antavla 27

Feminist i bondemiljö

 

Probanden Astrid Pettersson föddes i Älvsåker, Hallands län 1909. Hon var folklivsskildrare, författare, krönikör och lantbrukare. Okonventionellt om hela sin färgstarka personlighet har A.P. deltagit i debatten om kvinnans roll i samhället förr och nu. Med språklig vitalitet skildrar hon detta engagemang och förespråkar även bättre villkor för bl a handikappade. (Litteraturlexikon, Natur och kultur). Hennes dörr på gården Rosenberg i Harplinge var aldrig stängd för den som behövde hjälp.

Halländsk antavla 28

Antavlan är upprättad av Sven-Arne Svensson, Kungsbacka.

Halländsk antavla 29

Antavlan är upprättad av Curt Pilros.

Halländsk antavla 31

Antavla för Alexander Bengtsson, av Nils Alexanderson.

Halländsk antavla 32

Antavla av Bo-Göran Ahlberg.

Halländsk antavla 33

Denna antavla är insänd av Lise-Lotte Folkesson i Falkenberg och berör framförallt mellersta Halland. Proband är hennes farmor.

Halländsk antavla 34

Varbergs berömde son Ingemund Bengtsson.

Halländsk antavla 35

Antavla för Lorenz Edvard Jansson, av Bo Bergén.

Halländsk antavla 37

Släkten Bäckman från Bäckagården

Halländsk antavla 36

Antavla av Ingemar Rosengren.