Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Hallands båtsmän

cdbatsmen

 

 

Hallands Båtsmän - sökbar CD
På denna CD finns alla halländska rotebåtsmän registrerade, med de uppgifter som finns i generalmönstringsrullorna.

 

Dessutom finns många andra typer av båtsmän registrerade, t. ex. stadsbåtsmän, enrolleringsbåtsmän, extra roteringsbåtsmän, fördubblings- och förstärkningskarlar.

 

Läs mer och beställ eBokhandel

 

Båtsmän

 botman1779

botman1832

De flesta som har sina anor i Halland brukar komma i kontakt med rotebåtsmännen. Dessa var inom flottan motsvarigheten till de indelta soldaterna. 1726 uppsattes de halländska regementena. Det norra båtsmanskompaniet sträcker sig ner till Faurås härad och Köinge och från Morup och söder över tar det södra kompaniet vid.

 

Historik över indelningsverket med inriktning på båtsmän.

Redan Gustav Vasa funderade på hur man skulle kunna försörja en stående, snabbt mobiliserad armé - utan alltför dryga kostnader för statskassan. Under Dackefejden åren 1541-1543 lyckades bönderna under Nils Dacke ta kontroll över nästan hela Småland och de södra delarna av Östergötland, innan Gustav Vasas trupper slog ner revolten. Dackefejden visade - dels att beväpnade bondeskaror kunde utgöra ett hot - och dels att det fanns en stor militär potensial hos bönderna.

Båtsmän på villovägar

 Gudmund Engberg och Nils Gren hette två båtsmän från Träslövsläge. Båda hade hustru och barn. I början av oktober 1783 seglade de båda männen till Helsingör i en båt som Gren ägde. Denne stannade kvar i Nyssnämnda stad medan Engberg seglade hem båten.

Historik över Södra Hallands Båtsmanskompani

 Från år 1726 ingick Södra Hallands Båtsmans Kompani i det svenska indelningsverket. Rotebåtsmännen var flottans motsvarighet till den indelte soldaten. Det fanns även stamanställda/enrollerade båtsmän i den svenska flottan. Södra Hallands Båtsman Kompani inrättades -- enligt Claes Lorentz Grills bok "Statistiskt Sammandrag av Svenska Indelningsväsendet"  -- "äntligen" år 1726, efter åtskilliga försök att få allmogen i Halland att delta i roteringen för Sveriges försvar.

Avlidna personer vid Riksänkedrottningens livregemente till häst 1710-1716

 Härom veckan blev jag uppmärksammad på en bok där det bl. a. omnämndes ett antal ryttare från Halland som stupat i olika slag i början av 1700-talet. Boken eller böckerna var del 1 och 2 av Kungl. Bohusläns Regemente och dess hembygd. En källa som man inte i första taget väljer att konsultera i jakten på halländska anor. Namnen på de här ryttarna vill jag gärna delge läsekretsen eftersom det ibland kan vara svårt att i dödböckerna finna anteckningar om personer som dött utanför sin hemsocken.