Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Hallands befolkning 2017

 

Nästa version av Hallands befolkning går under arbetsnamnet "2017", men om nästa version är färdig då eller om den i fortsättningen kommer utkomma i samma format är något som framtiden får utvisa.

I alla fall pågår fortsatt avskrivning av de volymer som idag saknas i version 2014. Projektledaren Ulf Josefsson säjer att nästan 50 000 nya poster har kommit in sedan förra versionen. Men fastän det skrivs av lite här och var i vårt län, så saknas det fortfarande en hel del innan vi kan vara nöjda.

 

Kontrollera vad som saknas under Släktforskarhjälp och Församlingar, och ta gärna kontakt för att hjälpa till med att skriva av.

Hallands befolkning version 2014

Nu är den här!

Efter tre år sen förra versionen finns nu en uppdaterad CD, med sökbara avskrifter från de halländska kyrkböckerna. På den nya skivan finns totalt ca 765000 notiser: ca 369 000 födelsenotiser, 141 000 vigselnotiser och 255 000 dödnotiser. Uppgifter om hur mycket som är avskrivet av varje församling framgår av "församlingsfliken" under släktforskarhjälp på hemsidan.

cd hallands befolkning 2014

Observera att uppgifterna på CD är avskrifter och bör kontrolleras mot originalböckerna.

Beställning av CD:n Hallands befolkning version 2014 kan göras via e-butiken på hemsidan, eller via e-post till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.?subject=Hallands%20befolkning%20version%202014">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Arbetet med att skriva av de perioder som saknas har nu påbörjats och även viss kontroll av de avskrifter som tidigare gjorts. Om någon vill hjälpa till, är det bara att ta kontakt via e-post, se adress ovan!

Hallands Befolkning

Hallands Släktforskarförening började redan på 1980-talet att skriva av alla vigslar i Halland fram till år 1860. Nu har projektet utvidgats till att även innefatta födda, vigda och döda fram till sekretessgränsen (70 år). Dessa avskrifter publiceras efter hand på en sökbar CD, kallad Hallands Befolkning. 

I den senaste utgivna versionen av Hallands Befolkning är 14 socknar färdiga fram till och med 1935, medan många andra är mer eller mindre kompletta. Den nuvarande CD:n gavs ut våren 2011 och nästa version kommer förhoppningsvis under år 2013.

Utgivningen av en ny version är beroende av antal nya avskrivna poster som tillkommer. För tillfället innehåller CD:n cirka 538 000 poster. Desto fler som hjälper till, ju snabbare kan en ny version ges ut och i förlängningen kan en fullständig avskrift av de halländska kyrkböckerna bli klar.

Skriv av kyrkböcker

Hjälp oss att skriva av kyrkoböcker. Projektet med avskrivningar av halländska kyrkoböcker fortsätter. Till det behöver vi hjälp. Kontakta Evelyn på kansliet för information Telefon: 035 - 12 82 72 eller epost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontrollera vilka år som är avskrivna i dina församlingar