Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Hallands Släktforskarförening

2009 36 1bHallands Släktforskarförening är en ideell förening som bildades 1982. Föreningen är verksam för släktforskare i Halland och för dem som arbetar med halländska källmaterial. De ca 1100 medlemmarna är spridda över hela landet, några medlemmar finner vi också i Danmark, USA och Kanada. Hallands Släktforskarforening, tidigare Hallands Genealogiska Förening, är medlem i Sveriges Släktforskarforbund.

Bli medlem
Betala in 200 kr på vårt bankgiro 828-3673
Ange namn, adress, tel.nr. och e-post-adress
Märk inbetalningen med "ny medlem"

 

Föreningens verksamhetsidé

 • att utveckla halländsk släktforskning
 • att sprida kunskap om och skapa intresse for släktforskning
 • att bidra till att bevara det halländska kulturarvet i bild och skrift

Föreningen vill

 • förbättra villkoren for släktforskning genom att göra släktforskarnas källmaterial mer tillgängligt genom avskrifter, register etc. och verka for goda forskningsmöjligheter i berörda institutioner
 • samarbeta med biblioteken så att de kan erbjuda bästa möjliga förutsättningar för släktforskama
 • ge möjlighet till erfarenhetsutbyte släktforskare emellan genom olika arrangemang t.ex. anbytarträffar
 • aktivt verka for att lokal verksamhet finns inom varje kommun i Halland

 

Hantering av personuppgifter: GDPR

Medlemserbjudande

 • Föreningslokal i Halmstad med tillgång till bok- och tidningsarkiv, inlämnade släktutredningar och en del avskrivna kyrkoböcker
 • Sex datorer innehållande föreningens databas med digitalfotograferat material för hela Halland. Det finns även abonnemang på SVAR, AD OnLine och Ancestry samt ett stort antal sökbara cd-skivor såsom Sveriges dödbok, Sveriges befolkning med flera. Glöm inte att boka dator.
 • Medlemstidningen Hallandsfarares Information med fyra nummer/år innehållande intressanta artiklar rörande halländsk forskning, antavlor, bokrecensioner, efterlysningar n efterlysningar m m
 • Föreningens hemsida med aktuell information, tips, aktiviteter, källor, antavlor, artiklar och länkar m m
 • Textläsning i grupper, läsa och tolka 1600- och 1700-tals 1700-talstexter
 • Samåkning till något av landsarkiven i Lund, Göteborg eller Vadstena och till Sveriges Släktforskarförbunds årliga stämma

 

Föreningen erbjuder också medlemmarna möjlighet att utforska halländska källor; tusen olika cd med digitalfotograferat material att välja bland:

 • Kyrkoböcker 1688-1934, mantalslängder 1674-1820, passjournaler 1802-1839, båtsmansrullor 1721-1781, lysningssedlar 1733-1748, dansktiden länsräkenskaper m m
 • Ledningsböcker - kartor 1820-1930, fånglistor 1802-1839, Gods och Gårdar 1939, 1945/46,1948 och 1964
 • Hallands befolkning - sökbar cd med vigselregister 1688-1860
 • Bouppteckningsregister - sökbar cd for hela Halland med 139500 namn
 • Hallands Båtsmän - sökbar cd med 5660 registrerade båtsmän

Föreningens stadgar

För den ideella föreningen, Hallands Släktforskarförening. Föreningen är bildad den 21 april 1982. Föreningens stadgar är omarbetade och fastställda 1998.