Medlemsportalen

Medlemsportal

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

 Besök sidan.

 

 

 

Facebook

Facebook

logga släktforskardagarna FINAL RGB

Tolka rättBok tolka rätt

2018-04-15

Författarna är erfarna släktforskare med tolkning av gamla handskrifter som specialitet. Vi är verksamma inom släktforskarföreningen DIS-Filbyter och har genomfört åtskilliga kurser i tolkning av gamla texter. All vår erfarenhet från kurserna och andra tolkningsuppdrag har vi samlat i en bok med titeln "Tolka rätt! Handledning i tolkning av gamla handskrifter".

Boken är, så vitt vi känner till, den enda kompletta handledningen som finns i Sverige idag. Den omfattar 140 sidor med ett gediget innehåll som framgår av innehållsförteckningen (se nedan, exempel från innehåll). Som släkt- och hembygdsforskare är det viktigt att kunna tolka det man hittar i källorna.

Boken kan köpas via Fontänens webbutik: http://www.fontanen.se/butik