Webbtjänst för våra medlemmar

Hallands befolkning

Digitalt sökbara avskrifter av kyrkoböckerna i Halland, 

födda, vigda och döda från 1600-talet till 1900-talet.

Besök sidan.

 

BoU2018s

Digitalt sökbart register till Halländska bouppteckningar.

Besök sidan.

Facebook

Facebook